xs
xsm
sm
md
lg

คิกออฟแล้ว “ปทุมวันโมเดล” ดึง 30 บริษัทเอกชนรับนักศึกษาเข้าทำงานระหว่างเรียน จับมือกองทัพบกนำ 300 กำลังพลปลดประจำการเข้าเรียนต่อ ปวส. พร้อมหางานให้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Kickoff แล้ว “ปทุมวันโมเดล” ดึง 30 บริษัทเอกชนรับนักศึกษาเข้าทำงานระหว่างเรียน จับมือกองทัพบกนำ 300 กำลังพลปลดประจำการเข้าเรียนต่อ ปวส. พร้อมหางานให้ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ของ รมว.ศุภมาส อิศรภักดี

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.67 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานปทุมวันโมเดล “มีงานทำ มีรายได้ มีวุฒิ มีอนาคต” โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณะผู้บริหารสถาบันฯ บริษัทเอกชนกว่า 30 แห่ง และนักศึกษาเข้าร่วม ที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ

ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้คือการเปิดตัว “ปทุมวันโมเดล” อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ที่ต้องการจะผลักดันให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการให้นักศึกษามีงานทำ มีรายได้ มีประสบการณ์การทำงานจริงระหว่างเรียน พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนในโรงงานในบางกรณี ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้เวลาในการทำงานควบคู่กับการเรียน และอยู่ในพื้นที่น้อยลง เป็นการช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาระหว่างสถาบันได้ และยังส่งผลให้การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย

“ภาคเอกชนทั้ง 30 บริษัทที่มาเปิดบูธภายในงาน ต่างตั้งใจมารับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าทำงานระหว่างเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม ซึ่งภาคเอกชนเหล่านี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปทุมวันโมเดลสัมฤทธิ์ผลขึ้นมาได้ โดยหลังจากนี้ อว. และทางสถาบันฯ จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ด้วยการเสริมทักษะทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ และด้านการเงินให้กับนักศึกษาตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาของ รมว.อว. ต่อไป” รองปลัด อว.กล่าว

ด้าน รศ.ดร.เสถียร กล่าวว่า วันนี้มีนักเรียนชายขอบจาก จ.กาญจนบุรี มาเข้าร่วมงานและได้มีโอกาสสมัครงานและเรียนต่อ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้ร่วมกับกองทัพบกในการพัฒนากำลังพลที่จะปลดประจำการกว่า 300 นาย โดยให้มาร่วมสมัครงานและสมัครเรียนระดับ ปวส. อีกด้วย ทั้งนี้ โครงการปทุมวันโมเดล “มีงานทำ มีรายได้ มีวุฒิ มีอนาคต” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีงานทำระหว่างเรียน มีรายได้ และฝึกประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นผลดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ยื่นใบสมัครงานกับบริษัทงานชั้นนำโดยตรง ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการปทุมวันโมเดล เพราะนักศึกษาสามารถเรียนจบได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกร หลังสำเร็จการศึกษาก็ยังได้งานทำทันทีด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น