xs
xsm
sm
md
lg

การรักษารากฟันนั้นสำคัญ เพื่อป้องกันการสูญเสียฟัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน เป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกๆ คนไม่ควรละเลย โดยเฉพาะอาการปวดฟัน เสียวฟัน ที่อาจมีสาเหตุจากฟันผุ เพราะเมื่อเกิดฟันผุแล้วไม่ได้รับการรักษา หรือทำการอุดฟัน ปล่อยปละละเลย จนฟันผุมีความรุนแรงไปถึงโพรงประสาท เกิดการอักเสบและอาจเป็นหนองที่ปลายรากฟัน มีอาการปวดทรมาน จนไม่สามารถรักษาได้ด้วยการอุดฟันเพียงอย่างเดียว

ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาล หัวเฉียว กล่าวว่า การรักษารากฟันเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณไม่ต้องถอนฟันออกไป ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้สามารถรักษาฟันไว้ได้ เป็นขบวนการกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ภายในโพรงประสาทฟัน อันเป็นเหตุให้เกิดอาการ ปวดฟัน เหงือกบวม โดยนำเนื้อเยื่อที่อักเสบหรือติดเชื้อภายในโพรงประสาทฟันและคลองรากฟันออก ทำความสะอาดให้ปราศจากเชื้อโรค หลังจากนั้นจะทำการอุดคลองรากฟันและบูรณะตัวฟัน เพื่อคืนความแข็งแรงให้ฟันกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

สาเหตุหลักของการเกิดปัญหาที่คลองรากฟัน เช่น มีฟันผุมาก ฟันแตกหัก จนถึงโพรงประสาทฟัน เป็นต้น ซึ่งหากมีปัญหาผิดปกติที่คลองรากฟัน มักมีสัญญาณเตือนด้วยอาการเจ็บเวลาเคี้ยว เสียวฟันเมื่อดื่มเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น ที่เป็นเช่นนี้เพราะภายในฟันแต่ละซี่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดและเนื้อเยื่อประสาทฟัน ซึ่งเป็นส่วนที่รับสัญญาณความรู้สึก เมื่อโพรงประสาทฟันหรือคลองรากฟันอักเสบและเกิดการติดเชื้อ จะทำฟันซี่นั้นตายไป ดังนั้นหากมีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรรีบมาพบทันตแพทย์ เพื่อรับการรักษาก่อนสายเกินไป

หลังรับการรักษารากฟันเสร็จใหม่ๆ ผู้ป่วยอาจยังมีเจ็บปวดอยู่ในช่วง 2 – 3 วันแรกหลังรักษา อาจรวมถึงมีอาการเหงือกบวมร่วมด้วย แต่อาการดังกล่าวจะทุเลาลงและหายไปได้เอง

ปัจจุบัน ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดให้บริการการตรวจรักษาโรคครอบคลุม โรคในช่องปากทุกสาขา อาทิ การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาโรคเหงือก การใส่ฟัน การจัดฟัน การฟอกสีฟัน รวมถึงการรักษารากฟันโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเสริมและสร้างฟัน ให้แข็งแรง มีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว และเสริมความมั่นใจ พร้อมบุคลิกภาพที่ดี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม โทร. 02-223-1351 ต่อ 3469, 3470
กำลังโหลดความคิดเห็น