xs
xsm
sm
md
lg

อย.กำหนดไม่ควรรับ "สารไมทราจีนีน" จาก "น้ำท่อม" เกิน 0.2 มก./วัน เข้มผู้ผลิตก่อนอนุญาต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อย.กำหนดปริมาณ "สารไมทราจีนีน" ผลิตภัณฑ์น้ำใบกระท่อม-พืชกระท่อม ไม่ควรได้รับเกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อวัน หากผู้ผลิตใช้ปริมาณเกินกำหนด ต้องมีเอกสารหลักฐานความปลอดภัย พร้อมเข้มอายุต่ำกว่า 18 ปีหญิงมีครรภ์ให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงการกำหนดปริมาณสารไมทราจีนีนในพืชกระท่อม ว่า พืชกระท่อมถูกปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว ดังนั้น การขออนุญาตจึงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับพืชสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ทั่วไป แต่เนื่องจากปัจจุบันพืชกระท่อมยังไม่มีหลักฐานการวิจัยในมนุษย์ถึงประสิทธิภาพและปลอดภัยที่ชัดเจน อย.จึงได้จัดทำคำแนะนำการพัฒนาและขออนุญาต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำใบกระท่อม” โดยกำหนดให้มีปริมาณ "สารไมทราจีนีน" ที่ได้รับไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งการกำหนดตัวเลขดังกล่าวนี้ ได้มาจากการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังในสัตว์ทดลอง และนำมาคำนวณจนได้ขนาดสูงสุดที่สามารถบริโภคได้ในแต่ละวัน โดยไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายของคนปกติทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกระท่อมที่นอกเหนือจากที่กำหนดในคำแนะนำฯ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ น้ำใบกระท่อม” โดยจะพิจารณาอนุญาตจากเอกสารหลักฐานด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ยื่นมา

"กรณีการใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารอนุญาตให้ใช้สารไมทราจีนีน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั้น อนุญาตไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อวัน เนื่องจากเป็นปริมาณที่ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่หากผู้ผลิตอาหารต้องการเพิ่มปริมาณเกินกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อวัน ต้องประเมินความปลอดภัยของอาหารก่อน โดยยื่นคำขอประเมินความปลอดภัยกับหน่วยประเมินที่ อย. ให้การยอมรับ ได้แก่ หน่วยประเมินความปลอดภัยอาหาร สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ" ภก.เลิศชายกล่าว

ภก.เลิศชายกล่าวว่า เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน และ ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 7 วัน ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก อย. โดยสังเกตฉลากต้องแสดงเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือเลขสารบบอาหาร รวมทั้ง อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ ต่อสุขภาพในทางบำบัด รักษาเป็นเท็จ เกินจริง


กำลังโหลดความคิดเห็น