xs
xsm
sm
md
lg

ร่วมเจาะลึก ‘หลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์’ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของเด็กรุ่นใหม่ ผ่านวีดิโอคลิป “CAIE หลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การพัฒนาเฉพาะบุคคล”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์SE-ED Academy ในฐานะตัวแทนของ Cambridge Assessment International Education (CAIE) หรือ Cambridge Associate หนึ่งเดียวในประเทศไทย ชวนคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกๆ ท่าน ร่วมสแกนหลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE) จากประเทศอังกฤษ ด้วยวีดิโอคลิป “CAIE หลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การพัฒนาเฉพาะบุคคล” และเหตุผลที่โรงเรียนเลือกใช้ระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์ รวมทั้งร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองที่บุตรหลานได้สัมผัสการเรียนด้วยระบบจากประเทศอังกฤษ โดยหวังยกระดับระบบการศึกษาไทยก้าวไกลยิ่งขึ้น และพัฒนาเด็กไทยให้ตอบโจทย์ระบบการศึกษาในระดับโลก
นายมีโชค ทองไสว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาวิชาการ และธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตัวแทน Cambridge Associate Thailand กล่าวว่า “ในปัจจุบันระบบการศึกษาของโลก มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก การศึกษาที่พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล หรือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านนั้นมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความเก่งเฉพาะด้านที่พัฒนาตามความถนัด และความสนใจเฉพาะบุคคลจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญสามารถตอบโจทย์ระบบแรงงานในอนาคต”

“สำหรับ SE-ED Academy ในฐานะตัวแทนของ Cambridge Assessment International Education (CAIE) หรือ Cambridge Associate หนึ่งเดียวในประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจร่วมชม วีดิโอคลิป “CAIE หลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การพัฒนาเฉพาะบุคคล” ที่ได้ร่วมพูดคุยแบบเจาะลึกไปกับ 3 มุมมองที่ถือเป็นกุญแจสำคัญของอนาคตเยาวชนไทย นั้นคือทีมผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และผู้ปกครอง อันเป็นผู้ที่ได้สัมผัสถึงผลลัพธ์ของหลักสูตร CAIE พร้อมพาไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนของหลักสูตร CAIE จากโรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ ที่เป็นโรงเรียนสองภาษา (Bilingual School) ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่นำเอาหลักสูตร CAIE มาปรับใช้กับ English Program ของโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนประสบความสำเร็จ”

นายสิทธิเดช ทรัพย์รุ่งเรือง ที่ปรึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ กล่าวว่า “เหตุผลที่ทางโรงเรียนเลือกใช้หลักสูตร CAIE เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและรับรองจาก University of Cambridge ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้และมีมาตรฐานในระดับสากล โดยหลักสูตรนี้มีความพร้อมทั้งในด้านเนื้อหาของรายวิชาที่อัดแน่น สามารถสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คลอบคลุมและนำไปใช้ต่อยอดในอนาคต มีแนวทางการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ชัดเจน รวมทั้งมีระบบในการพัฒนาครู แนวทางการสอน และแนวทางให้นักเรียนปฏิบัติ ซึ่งทางโรงเรียนเชื่อว่าหลักสูตร CAIE สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ถึงขีดสุดได้”

“ล่าสุดทางโรงเรียนได้มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ อาทิเช่น Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) KGL Contest English Olympiad และ Canadian Mathematics Competition ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ได้รับรางวัล และผ่านการทดสอบ โดยโรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ได้ตัดสินใจเลือกหลักสูตร Cambridge Assessment International Education (CAIE) เป็นหลักสูตรที่เรามั่นใจในการพัฒนาโรงเรียนสู่ระดับสากล”

นายเตชทัต หล้าหิบ หัวหน้าโครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กล่าวว่า “ ทางโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนำเอาหลักสูตร CAIE มาใช้เป็นหลักสูตรทางเลือกมาแล้วกว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยทางโรงเรียนมีความเชื่อมั่นในทฤษฎีพหุปัญญา ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจ ซึ่งหลักสูตร CAIE สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีในเรื่องการพัฒนาความรู้เชิงลึก ความเข้าใจและทักษะการคิด เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม สามารถสะท้อนความเป็นตัวตน มีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย”

นางภาสพรรณี มหายศ ตัวแทนผู้ปกครอง กล่าวว่า “พัฒนาการการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนของลูกสาวที่เรียนในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร CAIE มี 3 ด้านคือ 1.) ลูกมีความสุขในการเลือกเรียนสิ่งที่ชอบ มีอิสระที่จะคิดนอกกรอบ มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และวิพากษ์ในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ 2.) สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมทั้งกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่เสมอ 3.) หลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาในเรื่องของการแยกแยะข้อมูลว่า ข้อมูลใดข้อเท็จจริง หรือเป็นข้อมูลลวงได้”

นายมีโชค ทองไสว กล่าวเสริม “สำหรับโรงเรียนที่อยากจะนำเอาหลักสูตร CAIE มาเป็นหลักสูตรเสริมของโรงเรียนในขั้นต้นสามารถเข้ารับการปรึกษากับทาง SE-ED Academy ซึ่งเป็น Cambridge Associate ที่จะให้คำปรึกษาตั้งแต่การขอทำเรื่องกับทาง หน่วยงาน Cambridge Assessment International Education (CAIE) ของ University of Cambridge การอบรมและเตรียมความพร้อมครูผู้สอนในหลักสูตร CAIE การจัดสอบและประเมินผลผู้เรียน ไปจนถึงการให้คำปรึกษาในด้านการจัดสรรทางการเงิน สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตร CAIE สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cie.org.uk และ www.facebook.com/seed.academy.thailand และสำหรับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรสามารถรับชมวีดิโอคลิปตัวเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=kmrQqjkqJtA


กำลังโหลดความคิดเห็น