xs
xsm
sm
md
lg

ไทยเจอ "โควิด" EG.5.1 แล้ว 5 ราย ไม่พบเพิ่มรุนแรง ทั่วโลก 3 เดือนแพร่สูงกว่า XBB.1.16 ถึง 45%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมวิทย์เผยไทยพบ "โควิด" สายพันธุ์ EG.5.1 แล้ว 5 ราย ตั้งแต่ เม.ย. ส่วนสัปดาห์นี้ยังไม่พบเพิ่ม ขี้ไม่พบข้อมูลเพิ่มความรุนแรง ภาพรวมทั่วโลกพบส่ยพันธุ์นี้แพร่สูงกว่า XBB.1.16* ราว 45% ในช่วง 3 เดือน แต่สัดส่วนยังน้อยกว่า ส่วนไทยยังเจอตระกูล XBB* มากสุด

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีข่าวพบโควิด 19 สายพันธุ์ EG.5.1 แพร่เร็วกว่า XBB.1.16 ว่า EG.5.1 หรือ XBB.1.9.2.5.1 เป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน XBB.1.9.2.* มีตำแหน่งกลายพันธุ์เพิ่มเติมบนโปรตีนหนาม คือ S:F456L หรือกรดอะมิโนที่ตำแหน่ง 456 เปลี่ยนจากฟีนิลแอลานีน เป็น ลิวซีน และ S:Q52H กรดอะมิโนที่ตำแหน่ง 52 เปลี่ยนจากกลูตามีน เป็น ฮีสติดีน ทั้งนี้ อัตราการแพร่เชื้อในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาในภาพรวมทั่วโลก พบว่า สูงกว่าสายพันธุ์ลูกผสม XBB.1.16* ร้อยละ 45

สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2566 พบว่า XBB.1.16 เป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุด คิดเป็น 13.71% รองลงมาคือสายพันธุ์ XBB.1.9.1 คิดเป็น 8.68% และสายพันธุ์ EG.5.1 คิดเป็น 7.33% ส่วนสถานการณ์ของสายพันธุ์ EG.5.1 ทั่วโลก อ้างอิงจากฐานข้อมูลกลาง GISAID ข้อมูลวันที่ 10 ก.ค. 2566 แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้ เอเชีย 1,385 ราย ยุโรป 203 ราย โอเชียเนีย 35 ราย อเมริกาเหนือ 360 ราย อเมริกากลาง 4 ราย และอเมริกาใต้ 1 ราย

สายพันธุ์ EG.5.1 ในภูมิภาคเอเชีย พบรายงานจาก 11 ประเทศจากมากไปน้อย ดังนี้ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง อิสราเอล ลาว อินโดนีเซีย ไต้หวัน ไทย และ อินเดีย สำหรับประเทศไทยพบสายพันธุ์ EG.5.1 จำนวน 5 ราย รายงานครั้งแรกในเม.ย. 2566 จำนวน 1 ราย พ.ค. 3 ราย และ มิ.ย. 1 ราย ยังไม่พบข้อมูลเรื่องการเพิ่มความรุนแรง

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า สถานการณ์โดยรวมในปัจจุบันพบว่า XBB.1.16 เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดของไทย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 17 – 23 มิ.ย. 2566 ผลการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคโควิด 19 จำนวน 74 ราย พบเป็นสายพันธุ์ลูกผสม XBB.* 73 ราย (นับรวม XBB.1*, XBB.1.9*, XBB.2.3*, XBB.1.5*, XBB.1.16*) คิดเป็น 98.6% และสายพันธุ์ลูกผสม XBL (XBB.1.5* ผสมกับ BA.2.75*) 1 ราย สัดส่วนสายพันธุ์ที่ตรวจในสัปดาห์นี้ 2 อันดับแรก ได้แก่ XBB.1.16* และ XBB.1.9.1* คิดเป็น 56.76% และ 16.22 % ตามลำดับ ไม่พบ EG.5.1 ในสัปดาห์นี้

"ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับการติดตามโอมิครอน 8 สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์ที่เฝ้าระวัง หรือ Variants of Interest (VOI) 2 สายพันธุ์ ได้แก่ XBB.1.5* และ XBB.1.16* และสายพันธุ์ที่ต้องจับตามอง หรือ Variants under monitoring (VUM) 6 สายพันธุ์ ได้แก่ BA.2.75*, CH.1.1*, XBB*, XBB.1.9.1*, XBB.1.9.2* และ XBB.2.3*" นพ.ศุภกิจ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น