xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนสังกัด กทม. นำร่องผ่อนผันแต่งไว้ผม - แต่งไปรเวทได้ 1 วัน/สัปดาห์ ให้นักเรียนร่วมกำหนด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรุงเทพมหานคร ผ่อนผันให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. แต่งชุดไปรเวทได้ 1 วันต่อสัปดาห์ โดยให้นักเรียนร่วมกำหนดการแต่งกาย ไว้ทรงผมได้อิสระบนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี และห้ามโรงเรียนลงโทษตัดผมนักเรียน

วันนี้ (28 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล ประธานสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงเอกสารเรื่องแนวทางปฏิบัติในการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามโดย นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. รักษาการแทนปลัด กทม.

โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า "กรุงเทพมหานคร ออกแนวปฏิบัติให้โรงเรียนจัดให้มีวันเลือกแต่งกายชุดใดก็ได้ไม่เป็นการบังคับ อย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนด" พร้อมแนบเอกสารแนวปฏิบัติฯ 2 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวกับการแต่งกายและทรงผม

สำหรับเครื่องแบบนักเรียน มีการระบุว่า ให้นักเรียนแต่งกายชุดใดก็ได้ที่ไม่เป็นการบังคับ อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ โดยให้นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนด หากในกรณีที่มีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อดังกล่าวได้ ให้เป็นไปตามประสงค์ จะสวม ชุดนักเรียน ชุดพละ หรืออื่นที่โรงเรียนกำหนดให้มีไว้อยู่แล้ว โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ ความเชื่อทางศาสนา และเพศวิถีของนักเรียน

ขณะที่ระเบียบด้านทรงผม เอกสารระบุไว้ว่า ให้โรงเรียนจัดทำข้อกำหนดแนวทาง ให้นักเรียนไว้ทรงผมอย่างอิสระบนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี หากกรณีมีนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวได้ ให้โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกรอง เพื่อทำความเข้าใจและตกลงร่วมกัน แต่ห้ามลงโทษตัดผมนักเรียน ทำให้อับอาย หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้เกิดความอับอายและกระทบต่อสิทธิ-เสรีภาพทางร่างกายและจิตใจของนักเรียน

ด้าน กลุ่มนักเรียนเลว กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพในรั้วโรงเรียนให้ความเห็นว่า “แม้ว่าจะยังไม่ใช่เสรีทรงผมและเสรีแต่งกายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ และบังคับใช้แค่กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯเท่านั้น แต่นับเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของสังคมที่เริ่มมองเห็นสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนมากขึ้น”


กำลังโหลดความคิดเห็น