xs
xsm
sm
md
lg

15 พฤษภาคม “วันครอบครัวสากล” : ร่วมมอบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวให้กับเด็กกำพร้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี องค์กรสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันครอบครัวสากล (International Day of Families) เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของครอบครัว โดยเชื่อว่าสังคมที่ดีควรเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่อบอุ่น จึงให้แต่ละประเทศจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น ขณะที่ประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็น วันครอบครัว เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและเพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันครอบครัวสากล มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว โดยการสร้างครอบครัวทดแทนถาวร ที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรักและเด็กได้เติบโตขึ้นตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตัวเองได้ และอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เรามุ่งมั่นในการสร้างและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็ก เพื่อให้เด็กได้มีวัยเด็กที่เปี่ยมสุข ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ใน “บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน”

การเลี้ยงดูแบบ ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว คืออะไร?


เพราะเด็กทุกคนควรเติบโตในครอบครัว ด้วยความรักความอบอุ่น แม้แต่เด็กกำพร้าก็เช่นกัน พวกเขาต้องการเพียงโอกาส

• โอกาส เติบโตขึ้นในครอบครัวที่อบอุ่น

• โอกาส ได้รับโภชนาการตามวัยที่เหมาะสม

• โอกาส ที่จะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ

• โอกาส ที่จะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย


โอกาสที่จะได้รับครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ซึ่งสามารถเลี้ยงดูพวกเขาจนเติบโตออกสู่สังคมและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ ครอบครัวโสสะ จึงตั้งมั่นที่จะมอบโอกาสนั้น โดยปัจจุบันมีเด็กร่วม 600 คน ที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้และออกไปอยู่ร่วมกับสังคม

ในประเทศไทยยังคงมีเด็กอีกมากที่ขาดโอกาสในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า หรือเด็กที่เสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้ง มูลนิธิเด็กโสสะฯ จึงตั้งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สูญเสียครอบครัว ไร้ที่พึ่งพิง หรือเด็กที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในครอบครัวดั้งเดิมได้ เพื่อให้น้องๆ ได้เติบโตขึ้นภายในครอบครัวทดแทน ที่มีแม่โสสะคอยดูแลด้วยความรัก มีพี่น้องอาศัยอยู่ร่วมกันภายในบ้านคอยพึ่งพาอาศัยกัน โดยเด็กทุกคนจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพไม่ต่างจากครอบครัวทั่วไป


การที่เด็กๆ ทุกคนในครอบครัวโสสะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุข ทางมูลนิธิฯ ต้องขอขอบพระคุณทุกจิตเมตตาที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่เด็กๆ ให้พวกเขาได้มีวัยเด็กที่มีความสุขเฉกเช่นเด็กๆ ในครอบครัวทั่วไป และได้เติบโตมีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวโสสะ ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org/donate-now และรับชมคลิป #เติมรักที่ขาดด้วยครอบครัวทดแทนได้ที่ https://bit.ly/3T3c5D5
กำลังโหลดความคิดเห็น