xs
xsm
sm
md
lg

"คลัง" เห็นชอบแล้ว สธ.ลุยออกข้อบังคับเพิ่มค่า OT 8% เวรดึก 50% เพิ่มสายงาน-วิชาชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัด สธ.เผย "คลัง" เห็นชอบปรับเพิ่มค่าตอบแทน OT 8% ผลัดบ่าย/ดึก 50% ปรับเพิ่มวิชาชีพ-สายงาน และหลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายอีก 4 ฉบับในอัตราเดิม ตามที่ สธ.เสนอ เตรียมออกข้อบังคับโดยเร็วต่อไป

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากร สธ. ว่า หลังที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข สธ. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 5 โดยเพิ่มค่าตอบแทนทุกวิชาชีพในการปฏิบัติงานลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด (OT) ขึ้น ร้อยละ 8 และเพิ่มค่าตอบแทนผลัดบ่ายหรือผลัดดึก ที่เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติขึ้น ร้อยละ 50 เนื่องจากใช้มาตั้งแต่ปี 2552 ไม่สอดคล้องกับภาระงานและภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขบางส่วนย้ายไปปฏิบัติงานนอกสังกัด เกิดความขาดแคลนบุคลากรซึ่งจะกระทบต่อการให้บริการ จึงทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าตอบแทน ฉบับที่ 5 และปรับเพิ่มรายการตำแหน่ง, วิชาชีพและสายงาน ที่ให้ได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฉบับที่ 2, 10, 11 และ 12 ในอัตราเดิม

ล่าสุด กระทรวงการคลังมีหนังสือตอบกลับเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2566 แจ้งเห็นชอบตามที่ สธ.เสนอทั้ง 2 เรื่อง เนื่องจากเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่ สธ.ขอปรับเพิ่มขึ้นนั้น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และขอให้ สธ.ออกข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงในลักษณะค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ.ให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนที่กระทรวงการคลังเห็นชอบต่อไป ซึ่งการออกข้อบังคับฯ การจ่ายเงินบำรุง เป็นอำนาจของปลัด สธ. ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

"จากนี้จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนอัตราใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป" นพ.โอภาสกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น