xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ดูแลสุขภาพเชิงรุก​เขตทวีวัฒนา​ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ซอยทวีวัฒนา​ 25 แยก​19 เขตทวีวัฒนา

วันนี้ (26 ม.ค.)​ เมื่อเวลา​ 09.00 น. นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร​ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ โดยมี​ นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา​ ประธานชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ​ ผู้เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ นายแพทย์สุนทร​ สุนทรชาติ​ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย​ คณะผู้บริหารสำนักอนามัย​ สำนักการแพทย์​ สำนักงานเขตทวีวัฒนา​ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์​ อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา​ ร่วมพิธี​ ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ซอยทวีวัฒนา​ 25 แยก​19 เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร​ โดยสำนักอนามัย​ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกรุงเทพฯ 9 ด้าน 9 ดี ด้านสุขภาพดีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ที่ให้มีบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก​ Mobile Medical Unit บริการถึงชุมชน สำนักอนามัยจึงได้จัดทำ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” โดยบูรณาการกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องเดือนละ​ 2 ครั้ง กิจกรรมในครั้งนี้สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา​ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์​ ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา​ กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น​ บริการวัคซีนโควิด 19 ให้บริการรถเคลื่อนที่ ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี​ รถตรวจจอประสาทตา รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รถทันตกรรม​ รถคลายเครียด หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิปสุนัข/แมว กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด​ การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา อาหารเสริม การให้ความรู้ เฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ สอนการทำ CPR โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์​ สำนักการแพทย์ นอกจากนี้ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาว และมีการจำหน่ายของดีเขตทวีวัฒนา​ โดยกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง

รองปลัดกรุงเทพมหานคร​ กล่าวว่า​ กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างครบวงจรด้วยภารกิจในการให้บริการอันหลากหลาย ทั้งการแพทย์สาธารณสุข​ การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และด้านอื่นๆ โดยมีเป้าหมายให้ชาวกรุงเทพฯ ทุกคนมีชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี และมีความสุขตามนโยบายหน่วยเชิงรุก Mobile Medical Unit จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เดือนละ 2 ครั้ง เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนคนกรุงเทพฯ เข้าถึงสวัสดิการด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพพื้นฐาน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ลดเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดีใกล้บ้านในระดับเส้นเลือดฝอย รวมถึงส่งเสริมของดีสำนักงานเขต ซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้ในชุมชนอีกทางหนึ่งอีกด้วย​ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการต่างๆแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป​ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น