xs
xsm
sm
md
lg

เข้มร้านอาหาร "กัญชา" ย่านตลิ่งชัน ติดป้ายเตือน ป้องกันคนมีอาการแพ้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมอนามัย ลงพื้นที่ย่านตลิ่งชัน ย้ำเตือนร้านอาหารผสมกัญชา ติดป้ายเตือน ขอรับใบอนุญาต ป้องกันอันตรายคนมีอาการแพ้ หรือรับรองตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารจากท้องถิ่น ฝ่าฝืนมีโทษ เผยหลายร้านยกเลิกเมนู

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีมีผู้บริโภคแพ้กัญชาในอาหารและขนม ว่า กรมฯ ลงพื้นที่ย่านตลิ่งชันร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยย้ำเตือนร้านอาหารที่มีการทำและจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผสมกัญชา ต้องติดป้ายสัญลักษณ์หรือข้อความเตือนให้ชัดเจน แสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการ
จำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

สำหรับการแสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีกัญชา คือ 1. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ควรงดเว้นรับประทาน 2. ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที และถ้ามีอาการรุนแรงให้ปรึกษาหรือพบแพทย์โดยเร็ว 3.ผู้ที่แพ้กัญชา หรือกัญชง ควรงดเว้นรับประทาน และ 4.รับประทานแล้วเกิดอาการง่วง ซึม ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

"หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เน้นย้ำให้ราชการส่วนท้องถิ่น ตรวจตรา เฝ้าระวัง ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลให้ร้านอาหารปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด" นพ.อรรถพลกล่าว


นพ.อรรถพล กล่าวว่า ร้านอาหารต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มาตรา 38 คือ หากพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และไม่ใช่ขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง หากไม่ได้รับใบอนุญาต หรือไม่ได้รับหนังสือรับรอง กรณีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือผู้ใดจัดตั้ง กรณีไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท

“จากการลงพื้นที่พบว่า มีร้านอาหารหลายร้านได้ยกเลิกเมนูที่มีส่วนผสมของกัญชา เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยหลังจากนี้จะได้เร่งให้มีการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร เรื่อง การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำอาหารที่ปลอดภัย เพราะหากไม่จัดทำป้ายสัญลักษณ์หรือมีข้อความเตือน อาจเป็นอันตรายกับผู้ที่มีอาการแพ้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น