xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด สปสช.เคาะเพิ่ม "ยา-วัคซีน" เป็นสิทธิบัตรทอง 1 ต.ค.เข้าสู่งบปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด สปสช.เห็นชอบเพิ่มยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับตรวจคัดกรอง ตรวจยืนยัน ดูแลรักษา "โควิด" ให้เป็นสิทธิประโยชน์บัตรทองตามเกณฑ์แบบ Green channel ส่วน 1 ต.ค. ยกเลิกจ่ายค่ายาโควิดแบบ On top กลับสู่งบปกติบัตรทอง

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการเตรียมความพร้อมด้านยาต้านไวรัสรักษาโรคโควิด 19 โดยให้ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดตรวจห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจคัดกรอง ตรวจยืนยัน และการดูแลรักษาที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ตามแนวทางเวชปฏิบัติฯ ของกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกรายการ ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ตามเกณฑ์การพิจารณาแบบ Green channel เนื่องจากสถานการณ์และแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิ โดยให้หน่วยบริการมีบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในระบบปกติ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2565

นพ.จเด็จ กล่าวว่า การคาดการณ์เป้าหมาย อัตราจ่าย และภาระงบประมาณ พบว่า งบประมาณที่ต้องใช้เป็นค่าบริการสำหรับโรคโควิด 19 รวมทั้งค่ายาสำหรับหน่วยบริการนอกสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย. 2565 จำนวนประมาณ 25.966 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วย การจ่ายค่ายากรณีผู้ป่วยนอก 7.2 ล้านบาท และจ่ายค่าบริการและค่ายาผู้ป่วยใน 18.766 ล้านบาท ซึ่งราคาค่ายาที่ใช้ในการคำนวณ เป็นราคาเบื้องต้นและอาจมีการปรับเปลี่ยนภายหลังได้อัตราราคายาจากสภาเภสัชกรรมแล้ว ในส่วนของแหล่งงบประมาณที่ใช้ จะมาจากงบกองทุนฯ ปี 2565 สำหรับค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไปที่เกินกว่าอัตราจ่ายเบื้องต้น เปลี่ยนมาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด 19 และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับแนวทางการจ่ายค่ายาต้านไวรัสรักษาโรคโควิด 19 จะเป็นไปตามข้อบ่งชี้การใช้ยาที่กรมการแพทย์กำหนด โดยจ่ายชดเชยเป็นเงิน (On top) ซึ่งจะกำหนดรายการยาเป็น Fee schedule หรือการจ่ายตามแต่ละประเภทบริการ ได้แก่ กรณีผู้ป่วยนอก จ่ายชดเชยค่ายา 4 รายการ ประกอบด้วย ฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ แพกซ์โลวิด และเรมเดซิเวียร์ กรณีผู้ป่วยในจะจ่ายชดเชยเฉพาะรายการยาแพกซ์โลวิด โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยบางราย ซึ่งการกำหนดจ่ายแบบ on top สำหรับการใช้บริการสาธารณสุขโรคโควิด 19 มีแผนสิ้นสุดการจ่ายในปีงบประมาณ 65 โดยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป จะเป็นการจ่ายชดเชยตามสิทธิประโยชน์ในระบบปกติของกองทุนฯ เพื่อเป็นไปตามมาตรการเข้าสู่โรคประจำถิ่น


กำลังโหลดความคิดเห็น