xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน" เปิด รพ.สวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่บนเขาเขียว พื้นที่ 200 ไร่ งบ 3 พันล. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญ 5 ด้าน ลดส่งต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“อนุทิน” เปิด รพ.สวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ เนื้อที่ 200 ไร่ งบกว่า 3 พันล้านบาท เปิดบริการเต็มรูปแบบ เม.ย. 66 เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 5 ด้าน ช่วยลดส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ เหตุ รพ.แห่งเก่าพื้นที่จำกัด ขยายศักยภาพไม่ได้จนต้องส่งต่อ

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิด รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็น รพ.สวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ สร้างขึ้นบนเนื้อที่ 200 ไร่ ใช้งบประมาณ 3 พันล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 8 ปีเศษ ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการบางส่วนตั้งแต่ปี 2559 คือ การฉายรังสี ต่อมาได้ขยายบริการด้านทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีกำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ เม.ย.2566

นายอนุทิน กล่าวว่า สธ.มีนโยบายพัฒนาระบบบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ รวมถึงหน่วยบริการที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง เชื่อมโยงกันด้วยระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร ซึ่ง รพ.สวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ได้พัฒนาระบบบริการตติยภูมิเฉพาะด้านเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) 5 ด้าน ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะวิกฤตเด็กเล็ก อุบัติเหตุและการปลูกถ่ายอวัยวะ มีการจัดระบบต่างๆ ทั้งด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ระบบนัดหมายผู้ป่วย ระบบการขนส่ง/การเดินทาง และระบบบริการรับ-ส่งผู้ป่วย เป็นต้น สามารถรองรับการให้บริการประชาชนทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพได้อย่างดี

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เป็น รพ.ศูนย์ของเขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท และอุทัยธานี โดย รพ.สวรรค์ประชารักษ์เดิมมีพื้นที่ 14 ไร่เศษ ทำให้สถานที่คับแคบ มีปัญหาเรื่องความแออัดและไม่สามารถขยายศักยภาพบริการตติยภูมิเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาใน กทม. หรือ รพ.ในเขตสุขภาพอื่นๆ เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษานอกพื้นที่ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ไปรับการรักษาตามนัด ประกอบกับปี 2554 เกิดอุทุกภัยครั้งใหญ่จน รพ.ต้องหยุดให้บริการ ทำให้ผู้บริหารต้องทบทวนการจัดหาพื้นที่แห่งใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อการให้บริการ และประชาชนได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ดี มีมาตรฐาน ใกล้บ้าน


กำลังโหลดความคิดเห็น