xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด กทม.ติดตามความคืบหน้าพัฒนา “คลองลาดพร้าว-คลองเปรมฯ-คลองแสนแสบ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนา “คลองลาดพร้าว-คลองเปรมฯ -คลองแสนแสบ”


วันนี้ (17 ส.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคลอง สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ติดริมคลอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาว 581 เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ความยาว 5,000 เมตร อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง ความคืบหน้า 0.60% ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาว 10,000 เมตร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้า 1.80% ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ความยาว 10,700 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ส่งมอบพื้นที่แล้ว 3,100 เมตร คิดเป็น 28.97% ยังไม่ส่งมอบพื้นที่ 7,600 เมตร คิดเป็น 71.03% ตอกเสาเข็มแล้ว 3,594 ต้น ความคืบหน้าทั้งโครงการ 22.90% (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 65)

สำหรับจุดปล่อยน้ำลงสู่คลองแสนแสบ ทั้งหมด 669 จุด สำรวจแล้ว 239 จุด แบ่งเป็น 1. อาคารเข้าข่ายตามกฎหมายระบายน้ำทิ้ง 22 จุด มีระบบบำบัดและบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง 19 จุด อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบบำบัด 3 จุด 2. บ้านและชุมชน 192 จุด มีระบบบำบัดขั้นต้น (บ่อเกรอะ) 3. ท่อระบายน้ำสาธารณะ 25 จุด ด้านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากการสำรวจ 437 โรงเรียน ได้รับข้อมูล 313 โรงเรียน คิดเป็น 72% แบ่งเป็น โรงเรียนที่มีระบบบำบัดขั้นต้น (Pre-Treatment) อาทิ บ่อเกรอะ ถังบำบัดไร้อากาศ คิดเป็น 100% และโรงเรียนที่มีถัง/บ่อดักไขมัน (Grease Trap) คิดเป็น 58%

สำหรับการพัฒนาคลองแสนแสบและคลองสาขา ทำการสำรวจและคัดเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อติดตั้งถังดักไขมัน รวม 26 ชุมชน จาก 21 เขตที่มีพื้นที่ติดริมคลอง ได้ชุมชนต้นแบบ 48 ชุมชน 9,722 ครัวเรือน ตั้งเป้าติดตั้งถังดักไขมัน 3,045 ถังภายในเดือน ก.ย. 65 ติดตั้งแล้ว 1,234 ถัง ด้านการสำรวจบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ 500 เมตร ริมคลองแสนแสบและคลองสาขาเพื่อจัดทำแผนติดตั้งถังดักไขมัน มีบ้านเรือน 10,529 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 65)

ส่วนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่รัศมี 500 เมตร จากคลองแสนแสบ ที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่ 15 เขต อาคารกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจสอบ (สถานประกอบการประเภท ค) 4 ประเภท ประกอบด้วย 1. หอพัก 46 แห่ง 2. อาคารชุด 138 แห่ง 3. โรงแรม 15 แห่ง และ 4. ตลาด 6 แห่ง รวม 205 แห่ง สำนักอนามัยตรวจสอบอาคารแล้ว 80 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 125 แห่ง

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขุดลอกคลองลาดพร้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เร่งเจรจาทำความเข้าใจกับชุมชนที่รุกล้ำแนวเขื่อนเพื่อทำการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเร่งสำรวจจุดปล่อยน้ำลงสู่คลองแสนแสบ ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ครบถ้วน สำรวจชุมชน บ้านเรือน และอาคารที่อยู่ริมคลองในรัศมี 500 เมตร เพิ่มเติม เพื่อจัดทำแผนการบำบัดน้ำเสีย และเร่งสำรวจและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในชุมชนและบ้านเรือนริมคลองเพื่อลดการปล่อยน้ำเสีย รวมทั้งตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียจากอาคารขนาดใหญ่ที่ปล่อยลงคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทั้งในส่วนของชุมชนริมคลองและผู้รุกล้ำแนวคลองไม่ทิ้งขยะและน้ำเสียลงคลอง ดำเนินการจัดเก็บขยะ และผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้เร่งสำรวจและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร สถานที่ราชการ อาคารรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในพื้นที่ กทม. โดยเร็ว เพื่อจัดทำแผนและแนวทางการแก้ไขระบบน้ำเสียของอาคารก่อนปล่อยทิ้งต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น