xs
xsm
sm
md
lg

กทม.จัดอบรม​ “การบริหารจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติ” สร้างผู้นำองค์กรในการจัดการภัยพิบัติ​ บริหารจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (16 ส.ค.)​ เวลา​ 09.00 น.​ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา​ กมลเวชช​ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ เป็นวิทยากรหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 17 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติ” ณ ห้องธานี​ ชั้น​ 1 โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 17 ในหัวข้อวิชา “การบริหารจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติ" จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มของปัญหาด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติในอนาคต การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในอนาคต​ บทบาทผู้นำองค์กรในการจัดการภัยพิบัติ​ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการและแนวทางแก้ไข​ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ​ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย​ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง จำนวน 24 คน และบุคลากรจากหน่วยงานต่างสังกัด​ จำนวน 3 คน​ รวมทั้งสิ้น​ 27 คน


กำลังโหลดความคิดเห็น