xs
xsm
sm
md
lg

มอบ สปสช.เบิกจ่ายค่ารักษาสิทธิ ขรก.กทม.-ครอบครัว เริ่ม 1 ต.ค.นี้ ประสาน รพ.รัฐเข้าระบบเพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มอบ สปสช.เป็นเคลียริงเฮาส์ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ กทม.และครอบครัว กว่า 1.8 แสนคน ตั้งแต่ 1 ต.ค. นี้เป็นต้นไป พร้อมตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่าย เผยปีงบ 64 มีค่ารักษารวม 3.2 พันล้านบาท เร่งประสาน รพ.รัฐอีก 383 แห่ง เข้าระบบจ่ายตรงด้วย

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา มีมติรับทราบการมอบหมายให้ สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบฐานข้อมูลบริการสาธารณสุข เพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Clearing House) และตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย (Audit) ของผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ กทม. และครอบครัวในเขตพื้นที่ กทม. เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป เป็นไปตามที่สำนักงานการคลัง กทม. มีหนังสือถึง สปสช. เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564

ทั้งนี้ หน่วยงาน กทม. มีผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กทม. จำนวน 181,807 คน แยกเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ 87,050 คน ส่วนที่เหลือเป็นบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส โดยมีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3,249,804,809 บาท หรือเฉลี่ยต่อหัว 17,875 บาท สำหรับสถานพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงภายใต้สิทธิรักษาพยาบาล กทม. ปัจจุบันมีจำนวน 887 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.สถานพยาบาลของรัฐ 754 แห่ง 2.สถานพยายาลเอกชนกรณีฟอกไต 132 แห่ง และ 3.สถานพยาบาลเอกชนเฉพาะกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้าอีก 10 แห่ง

"ขณะนี้มีสถานพยาบาลของรัฐที่ยังไม่เข้าระบบเบิกจ่ายตรงของ กทม.อีก 383 แห่ง ในส่วนนี้ กทม.ให้ สปสช. ดำเนินการประสานต่อเพื่อให้สถานพยาบาลเหล่านี้เข้าระบบเบิกจ่ายตรง เพื่อให้การเบิกจ่ายที่ดำเนินการโดย สปสช. มีความครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ กทม. และบุคคลในครอบครัว" เลขาธิการ สปสช. กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น