xs
xsm
sm
md
lg

กทม.มอบรางวัลคุณภาพการให้บริการ เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“คำว่า 'นวัตกรรม' หรือ innovation คือการหาคำตอบที่เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี 3 คำที่ข้องเกี่ยวกัน ได้แก่ 1. การหาคำตอบ (solutiton) 2. การเพิ่มมูลค่า (value) 3. ผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholder) จริง ๆ แล้ว innovation อาจจะมีประโยชน์ทั้งกับประชาชนและเพื่อนร่วมงาน ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่หรูหรา แค่ปรับกระบวนการให้สามารถลดขั้นตอนได้ เช่น จาก 5 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน ก็เป็น innovation แล้ว ฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นกระบวนการประจำวันเราสามารถสร้าง innovation ได้ หากถามว่าอะไรคือหัวใจที่ทำให้เกิด innovation คือการไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ คือการไม่ยอมรับ default หากเรา ‘อือ’ กับทุกอย่างในชีวิต เราไม่มีทางเกิด innovation ได้ ดังนั้นเราต้องรู้จัก ‘เอ๊ะ’ โดยตั้งคำถามว่า มันต้องเป็นอย่างนี้หรือ ทำให้ดีกว่านี้ได้ไหม ลดขั้นตอนได้ไหม ทำให้ง่ายกว่านี้หรือมีประสิทธิภาพกว่านี้ได้หรือไม่ จึงอยากฝากว่า อย่าไปคิดว่ามีแต่คุณหมอที่จะสร้าง innovation ได้ แต่ทุกคนสามารถสร้าง innovation ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 ส.ค. เวลา 10.00 น. โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) สำนัก สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และเป็นธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จึงจัดโครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการกรุงเทพมหานครไปสู่มาตรฐานระดับประเทศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมถึงเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นที่จะประบปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีที่ 12 ของการดำเนินการโครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลรายกระบวนงาน และรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นจะรับโล่รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครพร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังนี้ 1. ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น คือ ผลงานการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบครบวงจร ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ 2. ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น คือ ผลงานแอนติไบโอแกรมเจ้าปัญญา ของงานจุลชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้ายว่า ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการสร้าง innovation เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น