xs
xsm
sm
md
lg

เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจผู้ประกันตน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานถือเป็นที่พึ่งพาของผู้ประกันตน และผู้ทุพพลภาพ ที่จะเข้ามารับการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้มีความพร้อมที่กลับคืนสู่สังคม และช่วยเหลือตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมพร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกันตน ดูแลดั่งญาติมิตรเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจ และมั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทุพพลภาพ ให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่ Line @ssothai และสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

               

(บทความประชาสัมพันธ์)


กำลังโหลดความคิดเห็น