xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงานประกันสังคม มุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งผู้ประกันตนทุกท่านกลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หากคุณประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน จนต้องสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ รู้สึกสับสนท้อแท้กับชีวิต และไม่อยากกลายเป็นภาระของครอบครัว รู้หรือไม่ว่า ภายใต้สิทธิกองทุนเงินทดแทน จะให้ความคุ้มครอง ผู้ประกันตน ให้สามารถได้รับการบำบัด ฟื้นฟู ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพเดิมหรือ อาชีพใหม่ได้ ซึ่งสามารถเข้ารับการดูแลได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่ Line @ssothai และสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

               

(บทความประชาสัมพันธ์)


กำลังโหลดความคิดเห็น