xs
xsm
sm
md
lg

กรมแพทย์แผนไทยฯ แจงประกาศกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ป้องกันใช้ในทางที่ผิดจนถูกจับขังกรงอีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจงประกาศกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมไม่มีเจตนาดำเนินการทางกฎหมายผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ แต่ต้องการคุ่มครองกัญชาไม่ให้ถูกใช้ในทางที่ผิด จนกัญชาถูกจับไปขังกรงอีก

วันนี้(18 มิ.ย.) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจงต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ดังนี้

จากการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 นั้น สอดคล้องกับมาตรา 46 ที่อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 เนื่องจากการศึกษาวิจัยและพัฒนา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์ที่ได้รับการอนุญาตไปแล้ว ตามข้อ 2 ของประกาศ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ไม่มีเจตนารมณ์ที่จะไปดําเนินการทางกฎหมายกับประชาชนโดยทั่วไปที่มีกัญชาไว้ในครอบครองหรือนํามาใช้ประโยชน์ หากไม่ดําเนินการที่ขัดกับประกาศดังกล่าว

กัญชาถือเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าควรแก่การคุ้มครองไม่ให้ถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดจน เกิดความเสียหายกับคุณค่าของสมุนไพรดังกล่าว และไม่ต้องการที่จับกัญชามาขังกรงอีกต่อไป ต้องการให้ประชาชนนํากัญชามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้สูงยิ่งขึ้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น