xs
xsm
sm
md
lg

124 ปี โรงพยาบาลกลาง เดินหน้าพัฒนาและยกระดับบริการทางการแพทย์เพื่อประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (24 พ.ค. 65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ครบรอบ 124 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง”ซึ่งจัดขึ้นในธีม SMART OPD Smart Healthcare Better Care for Life พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาล มอบโล่แก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจำปี และมอบทุนบุตรข้าราชการและลูกจ้างโรงพยาบาล โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

สำหรับโรงพยาบาลกลางได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณตำบลพลับพลาชัย พร้อมด้วยพระราชทุนทรัพย์เพื่อสร้างเป็นสถานพยาบาล โดยได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2441 ปัจจุบันโรงพยาบาลกลางมีอายุครบ 124 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลกลางได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้าน ดังนี้ 1. ด้านกายภาพ ในปีที่ผ่านมาได้ปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักโรคทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม และหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโควิดและผู้ป่วยวิกฤติโรคอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีแผนการพัฒนาก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลาง และอาคารสำนักการแพทย์ เพื่อขยายศักยภาพการบริการของโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงขนาด 629 เตียง 2. ด้านคุณภาพการรักษาพยาบาล เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) และมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 4 ด้าน ได้แก่ ศูนย์จักษุวิทยา ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินอาหาร และศูนย์คลินิกโรคอ้วน 3. ด้านการบริการ มีการพัฒนานำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนระบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ในโครงการ Smart OPD เพื่อให้การบริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น และ 4. ด้านวิชาการ โรงพยาบาลกลางเป็นโรงพยาบาลหลักในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ และยังเป็นสถานที่ฝึกงานของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทางแพทย์จากหลากหลายสถาบัน

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โรงพยาบาลกลางให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนมาอย่างยาวนานถึง 124 ปีแล้ว รอยยิ้มของเจ้าหน้าที่ช่วยทำให้ผู้ป่วยสบายใจได้ รวมถึงความเอาใจใส่ในการดูแลผู้ป่วยถือเป็นสิ่งที่ดีและมีความสำคัญ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าบุคลากรในโรงพยาบาลมีความตั้งใจจริงและพร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล แม้ตัวเองจะเสี่ยงก็ยอมเสียสละ ซึ่งการพัฒนาทางด้านการแพทย์มีการพัฒนาไปอย่างไม่จบสิ้น ต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งไม่มีงานไหนที่ยากเกินกว่าที่เราจะทำ และขอแสดงความชื่นชมความตั้งใจและเสียสละของเจ้าหน้าที่ทั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร รวมถึงทำให้ประชาชนได้เห็นและประจักษ์ว่าเรามีความจริงใจในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยดีเสมอไป
กำลังโหลดความคิดเห็น