xs
xsm
sm
md
lg

กทม. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (24 พ.ค.) นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ ถึงวันที่ 25 พ.ค.65 นั้น กรุงเทพมหานครมีแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่ 25 พ.ค.65 โดยการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง เฝ้าระวังจุดแนวฟันหลอที่ยังไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมถาวร รวมถึงเตรียมพร้อมกระสอบทรายเพื่อใช้ในการเสริมความสูงบริเวณแนวป้องกันตนเองบางแห่งที่คันกั้นน้ำมีระดับต่ำ สำหรับคันกั้นน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ คลองชักพระ และคลองพระโขนง ความยาวรวมประมาณ 79.63 กิโลเมตร มีความสูงของคันกั้นน้ำ ตั้งแต่ระดับ +2.80 ม.รทก. ถึงระดับ +3.50 ม.รทก. และได้มีแนวป้องกันตนเองของเอกชนบางแห่งที่ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ หรือแนวฟันหลอ ความยาวประมาณ 2.512 กิโลเมตร เช่นบริเวณท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า อู่จอดเรือ ร้านค้าริมน้ำ อาคารโกดังสินค้า ซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะเข้าไปดำเนินการเรียงกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวโดยให้มีความสูงของแนวกระสอบทรายอยู่ที่ระดับประมาณ +2.30 ม.รทก. ถึง +2.80 ม.รทก.

นอกจากนี้ยังได้มีแผนการเตรียมพร้อมเพิ่มเติมโดยการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ สำรองกระสอบทรายที่บรรจุแล้ว และสำรองกระสอบเปล่าที่พร้อมบรรจุทราย จัดเตรียม Big Bag ตะกร้าใส่ทรายสำหรับเรียงกระสอบ และพนังกั้นน้ำฉุกเฉิน หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขได้ในทันที

 ทั้งนี้ แนวคันป้องกันน้ำท่วมตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ประมาณปี 2540 บางจุดอาจจะชำรุด รั่วซึม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุนสูงอย่างถาวร จึงได้มีแผนดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงในจุดดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ในจำนวน 20 แห่ง ความยาวรวมประมาณ 4,055 เมตร คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกันยายน 2565 นี้
   
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้เปิดช่องทางการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำของ กทม.ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง ดังนี้ http://dds.bangkok.go.th/
,www.prbangkok.com ,Facebook:@BKK_BEST, สำนักงานประชาสัมพันธ์ Twitter:@BKK_BEST,
สำนักงานประชาสัมพันธ์ หรือโทร. 1555 , ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร.0 2248 5115 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
กำลังโหลดความคิดเห็น