xs
xsm
sm
md
lg

คันนายาวอบรมให้ความรู้ จพง.ปน. เตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 22 พ.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์(16 พ.ค. 65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตคันนายาว ณ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ขั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร นายวันชัย ใจกุศล กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พลตรีจารีย์ จันทร์กลั่น ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ เขตคันนายาวและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 08.00–17.00 น. ทั้งนี้ เขตคันนายาว แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงคันนายาว และแขวงรามอินทรา มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 70,520 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 111 หน่วย แบ่งเป็น แขวงคันนายาว จำนวน 51 หน่วย และแขวงรามอินทรา 60 หน่วย การจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) วันนี้เพื่อให้ จพง.ปน. มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนการออกเสียงลงคะแนน ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งในวันนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ จพง.ปน. ฉายวิดีทัศน์และบรรยายเสริมเน้นย้ำการปฏิบัติงานของ จพง.ปน. ตั้งหน่วยสาธิต และฝึกปฏิบัติแต่ละขั้นตอน รวมถึงเน้นย้ำประเด็นที่อาจผิดพลาด และแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการตรวจรับวัสดุ-อุปกรณ์ โดยเปิดโอกาสให้ จพง.ปน. ฝึกปฏิบัติและศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
กำลังโหลดความคิดเห็น