xs
xsm
sm
md
lg

ว.การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุน ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี เมื่อเรียนจบ 2 ปี จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย เมื่อเรียนจบ 3 ปี จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย โดยสามารถนำไปใช้สมัครสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของสภาการแพทย์แผนไทยได้ และเมื่อขึ้นปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนได้ 3 ด้าน คือ นวัตกรรมเภสัชกรรมสมุนไพร กัญชาศาสตร์ และสุขภาพและความงาม (Wellness and Beauty) เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 เดือนสิงหาคม คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน ดังนี้ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับทุนลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี ดังนี้

1. ทุนส่วนลด 50 % จำนวน 5 ทุน ต้องจบมัธยมด้านวิทย์-คณิต GPA >2.75 หรือด้านอื่น GPA >3.00

2. ทุนส่วนลด 25 % จำนวน 10 ทุน ต้องจบมัธยมด้านวิทย์-คณิต GPA >2.50 หรือด้านอื่น GPA >2.75

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครรตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร4/2 ชั้น 8 ในเวลาราชการ หรือสมัครทางออนไลน์ที่ https://www.facebook.com/orientalmedrsu หรือ website: www.rsu.ac.th/orientalmed ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และกำหนดวันและเวลาสัมภาษณ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ทาง https://www.facebook.com/orientalmedrsu และ website: www.rsu.ac.th/orientalmed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255 อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288 นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดี 094-693-6924


กำลังโหลดความคิดเห็น