xs
xsm
sm
md
lg

คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ก่อตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีแห่งแรกในโลก ที่อยู่นอกสาธารณรัฐเกาหลี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ก่อตั้ง“ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลี” แห่งแรกในโลกที่อยู่นอกสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อพัฒนาผู้สอนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยผ่านการจัดกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ

วันนี้ (11 พ.ค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมลงนามใน “ข้อตกลงและแผนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย”กับ Mr. KIM Young Jin ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand, KEC) ให้ก่อตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย” ขึ้น ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีแห่งแรกในโลกที่อยู่นอกสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทั้งความรู้เชิงวิชาการและทักษะการสอน ตลอดจนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทยผ่านการจัดกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ

ทั้งนี้ เนื่องจากผลการสำรวจของ Korean Education Center in Thailand พบว่า ในประเทศไทยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สนใจศึกษาภาษาเกาหลีเป็นจำนวนมาก เมื่อผนวกกับความเชื่อมั่นในศักยภาพของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้น Korean Education Center in Thailand จึงมีความเห็นพ้องกับ Korean Education Center (สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโซล) ให้ก่อตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย” ขึ้น ซึ่งคณะอักษรศาสตร์พร้อมจะเป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี


กำลังโหลดความคิดเห็น