xs
xsm
sm
md
lg

ไฟเขียว 2 หลักสูตรผลิตแพทย์รองรับเมดิคัล ฮับ ดึงต่างชาติร่วมเรียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ดเมดิคัล ฮับ เห็นชอบ 2 หลักสูตรนานาชาติ แผนปัจจุบันและแผนไทย รวมเวลเนส สมุนไพร กัญชา กัญชง ดึงเอกชนร่วมผลิตและเป็นสถานที่ฝึกอบรม เปิดทางพื้นที่กำหนดหลักสูตรเพิ่มเติมให้เหมาะสม ชูเขตสุขภาพที่ 8 เน้นการแพทย์ปฐมภูมิ

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบในส่วนของด้านการศึกษาและงานวิชาการเพื่อขับเคลื่อน Medical Hub ด้วย โดยเห็นชอบหลักสูตรการเรียนการสอนทางการแพทย์นานาชาติ ให้ประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ได้ด้วย โดยเบื้องต้นหลักสูตรจะมี 2 ด้าน คือหลักสูตรแพทย์แผนปัจจุบัน และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะรวมเรื่องเวลเนส เรื่องสมุนไพร เรื่องกัญชา กัญชง เป็นต้น แล้วแต่หลักพื้นที่ว่าจะมีการกำหนดหลักสูตรอย่างไร เช่น เขตสุขภาพที่ 8 ไปเปิดที่จังหวัดอุดรธานี เป็นเรื่องการแพทย์ปฐมภูมิ และทำเป็นอาคารสมุนไพรไทย

ทั้งนี้ มีการคุยกันว่าอาจจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ อาจจะรับนักศึกษาปริญญาตรีเข้ามาเรียน และผลักดันเป็นเมดิคัลฮับ โดยให้ภาคเอกชน รพ.เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และการผลิต ส่วนเจ้าภาพดำเนินการนั้น ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) อยู่ระหว่างรับไปหารือร่วมกับกรมอื่นๆ รวมถึงจะมีแพทยสภา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้วย ซึ่งยังต้องหารือในรายละเอียดต่อไป เบื้องต้น ทุกคนก็เห็นชอบในหลักการว่าเรื่องการศึกษา ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศไทยได้

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า เรื่องการผลิตแพทย์ เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากที่ผ่านมามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราผลิตแพทย์เพื่อให้คนเหล่านี้ออกนอกระบบหรือไม่ ดังนั้น วันนี้จึงมีการหารือร่วมกัน และดึงภาคเอกชนเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมในการกำหนดหลักสูตร และเป็นสถานที่ฝึกอบรมด้วย เวลาแพทย์ที่จบมาแล้ว หากส่วนหนึ่งเข้าไปอยู่ในภาคเอกชนก็จะได้ตอบโจทย์ ว่าไม่ได้เป็นบุคลากรที่ใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังต้องมีการหารือร่วมกันต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น