xs
xsm
sm
md
lg

รมว. เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” เยี่ยมผู้ประกันตนเนื่องในวันสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  วันนี้ ( 11 เมษายน 2565 )นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่มอบของเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่ป่วย ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า และโรงพยาบาลท่ายาง โดยมีนายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์จตุภูมิ นีละศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่ายาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

       


นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีความตั้งใจที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน ให้เข้าถึงสิทธิ ตามมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ โดยสถานพยาบาลมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ประกันตนเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยไม่ถูกทวงถามสิทธิก่อนรักษา ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ถูกบ่ายเบี่ยง การรักษา และได้รับการดูแลรักษาจนสิ้นสุดการรักษา ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉัน และคณะลงพื้นที่ ในจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมผู้ประกันตนพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และผู้ป่วย ในโรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


ทั้งนี้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้พบปะพูดคุยขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 2 โรงพยาบาล และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลและพัฒนาระบบจัดการให้บริการ ทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้ผู้ประกันตน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจ มายังผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น