xs
xsm
sm
md
lg

“ทปษ.สุทธิชัย” นำทีมผู้บริหาร ศธ.ลงพื้นที่ติดตามนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และนายนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามผลการผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และติดตามการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA ณ โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยนายสุทธิชัยกล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA ในคราวเดียวกัน ซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกเหนือจากนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นโยบายตามน้องกลับมาเรียน นโยบายโรงเรียนคุณภาพ และนโยบายเรียนฟรีมีที่อยู่ ซึ่งล้วนมีสำคัญที่จะต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบกับหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา ผู้บริหาร และครู แต่ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกัน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครูและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน แต่ทั้งนี้ก็จะต้องได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายและเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกันก็จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างแน่นอน


กำลังโหลดความคิดเห็น