xs
xsm
sm
md
lg

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ “แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ “แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก” จัดกิจกรรม “เสริมสร้างประสบการณ์สนุกกับการทำหนังสั้นประวัติศาสตร์” ในรูปแบบ Workshop Online ให้ความรู้กับน้อง ๆ ผ่านระบบ Zoom และ Live Streaming เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ธัชชา วิทยสถาน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศิลปกรรมสาสศตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก” โดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์สนุกกับการทำหนังสั้นประวัติศาสตร์ รูปแบบ Workshop Online เพื่อให้ความรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์สนุกกับการทำภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจสร้างภาพยนตร์สั้นผ่านระบบ Zoom และ Live Streaming ผ่านทาง เฟซบุ๊ก แก่นไทย โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา
​ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ ในหลากหลายมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์สั้น สามารถนำความรู้ในครั้งนี้มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งชิ้นงานเข้าประกวดในโครงการ ฯ นี้ได้ 
 
อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ประธานโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ทางโครงการ ฯ ได้เชิญผู้ที่มีประสบการณ์มาร่วมในการอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจมาก เช่น หัวข้อ “คิดพล็อต สร้างเรื่อง และกำกับให้หนังโดนใจ” โดย คุณหมู ชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ค่าย GDH หัวข้อ “นักเก็บเสียง บรรเลงเพลงหนัง” เทคนิคการบันทึกเสียงการถ่ายทำ การใช้เพลงประกอบกับลิขสิทธิ์ โดย อาจารย์กุ้ง รัฐการ ชวนะวิรัช ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อเสียง ทางช่อง ThaiPBS หัวข้อ “สานจินตนาการ ปั้นตัวหนังสือ สร้างบทให้โดดเด่น” โดย คุณเจี๊ยบ ภีมพ์กมล ประเสริฐวงศ์ เจ้าของบทประพันธ์และผู้เขียนบท หัวข้อ “สร้างภาพ มุมกล้องและการตัดต่อ เติมไอเดียให้เป็นเรื่อง” โดยคุณนพ นพพร นพรัตน์พัณณกร Editor มิติรักผ่านเลนส์ เดอะซีรีส์, Reunion เรียนอยู่นี่ และหัวข้อ “ประวัติศาสตร์กับการทำหนังสั้น แก่นไทยในภาคกลาง” ซึ่งนำโดยประธานโครงการ อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ร่วมด้วย ผศ. ชวลิต ขาวเขียว คณะบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ รศ. ดร. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำหรับผู้ที่พลาดในการอบรม สามารถดูย้อนหลังได้ทาง เฟซบุ๊ก แก่นไทย โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์

โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) และ ระดับอุดมศึกษา (หรือเทียบเท่า) กำหนดส่งใบสมัครทางออนไลน์ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หมดเขตส่งผลผลงานวันที่ 20 เมษายน 2565 ชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลจาก 5 สถาบัน พร้อมประกาศนียบัตรให้กับทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการประกวด ฯ ครั้งนี้ จัดใน 4 ภูมิภาค มีเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 850,000 บาท โดยเริ่มเปิดโครงการเฟสแรกเป็นโครงการนำร่อง แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก ในเขตภาคกลาง 22 จังหวัด

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเขตภาคกลาง ทุกท่าน ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม และส่งผลงานเข้าประกวดฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทาง เฟซบุ๊ก แก่นไทย โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์ ได้ที่ @historyshortfilm หรือทางอีเมล์ : thaihistoryshortfilm@gmail.com

Line @historyshortfilm​Facebook Fan page: แก่นไทย โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์


กำลังโหลดความคิดเห็น