xs
xsm
sm
md
lg

ชมภาพอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช แก้ปัญหาจราจร รองรับนักท่องเที่ยว เปิดใช้กลาง ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าฯ อัศวิน พาชมอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน-มหาราช สำรวจพื้นที่พร้อมให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมโซนพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการประวัติศาสตร์ก่อตั้งเมือง ป้อมอินทรรังสรรค์ และกำแพงเมืองในอดีต สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 4-6 ร้อยคน รวมวันละกว่า 10,000 คน

วันนี้ (7 ก.พ.65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมการเปิดใช้งานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร กรมศิลปากร สำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช เขตพระนคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยจุดก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชเพื่อเปิดให้ประชาชนใช้งานอย่างเป็นทางการ

โดยเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมโซนพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมือง งานสถาปัตยกรรม ป้อมอินทรรังสรรค์และกำแพงเมืองในอดีต ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 4-6 ร้อยคน รวมวันละกว่า 10,000 คน

นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระเบียบด้านการจราจร เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดปัญหาอุบัติเหตุจากการข้ามถนน และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้มีจุดพักผ่อน นัดพบ ใช้บริการห้องสุขา ก่อนเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง โดยจะทยอยเปิดอุโมงค์ที่เหลือเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นการรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายในอนาคต ซึ่งเดิมมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและบริเวณโดยรอบประมาณวันละ 38,000 – 42,000 คน ต่อวัน

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวอีกว่า กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการโยธา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคล่องตัวในการสัญจรของประชาชน อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของบริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสมกับเป็นสถานที่สำคัญของประเทศชาติ โดยในส่วนการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช เป็นการก่อสร้างทางเดินลอดชั้นใต้ดิน ระยะทาง 90 เมตร ความลึก 4.7 เมตร ประกอบด้วย โถงทางเดิน ห้องน้ำชาย 15 ห้อง ห้องน้ำหญิง 20 ห้อง ทางขึ้นลง 2 จุด (ระบบบันไดเลื่อน) งานลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง มีพื้นที่รวม 1,043 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟแสงสว่าง งานระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจร และงานปรับปรุงภูมิทัศน์คืนสภาพพื้นที่ ขณะนี้โครงการฯ ความก้าวหน้าสะสม 99% และอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมและงานทำความสะอาด ส่วนงานเพิ่มเติมลิฟท์โดยสารคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.65

พล.ต.อ.อัศวินกล่าว สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน มี 2 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณจุดตัดถนนหน้าพระธาตุกับถนนหน้าพระลาน ระยะทาง 96 เมตร มีพื้นที่รวม 6,285 ตารางเมตร ความลึก 6.6 เมตร ซึ่งมีโถงพักคอย ห้องน้ำชาย 21 ห้อง ห้องน้ำหญิง 51 ห้อง ทางขึ้นลง 4 จุด (บันได ค.ส.ล. 1 จุด และระบบบันไดเลื่อน 3 จุด) งานลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง และชั้นลอยเป็นห้องเครื่องสำหรับงานระบบควบคุม มีพื้นที่ 358 ตารางเมตร จุดที่ 2 อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาหน้าพระลาน ระยะทาง 37 เมตร ซึ่งมีทางเดินลอดใต้ดิน ทางขึ้นลง 3 จุด (บันได ค.ส.ล. 1 จุด และระบบบันไดเลื่อน 2 จุด) งานลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง มีพื้นที่รวม 390 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจร และปรับปรุงภูมิทัศน์คืนสภาพพื้นที่ ขณะนี้มีความก้าวหน้าสะสม 52% และอยู่ระหว่างดำเนินการขุดดินและก่อสร้างโครงสร้างพื้นชั้นใต้ดินและหลังคาอุโมงค์ในส่วนที่คงเหลืออีกประมาณ 50% และเตรียมเข้าดำเนินการสถาปัตยกรรม ซึ่งจะดำเนินการตามแผนเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จภายใน พ.ค.65 ส่วนงานเพิ่มเติมของลิฟท์โดยสารคาดว่าแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.65

“ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะสามารถเข้าเยี่ยมชมโซนพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมือง งานสถาปัตยกรรม หากก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึงวันละกว่า 10,000 คน รวมถึงช่วยบรรเทาการจราจรบริเวณท้องสนามหลวง และพระบรมมหาราชวังด้วย” พล.ต.อ.อัศวินกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น