xs
xsm
sm
md
lg

รองปลัด สธ.เปิดอบรมผู้ตรวจประเมินฯ เน้นให้ความรู้ป้องกันทุจริตมากกว่าลงโทษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 เน้นให้ความรู้เพื่อป้องกันการทุจริตจากเหตุไม่รู้กฎระเบียบมากกว่าการลงโทษ พร้อมย้ำบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวง

วันนี้ (16 พ.ย.) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) และผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะระดับเขตสุขภาและระดับจังหวัด 775 คนเข้าร่วม

นพ.ธงชัยกล่าวว่า นโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2565 มีเรื่องของการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล สุจริต ยึดประโยชน์ของประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้เน้นย้ำและมอบนโยบายให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต โดย 1.ตัวบุคลากร ต้องตระหนักว่าการเป็นข้าราชการนั้น ทางราชการดูแลและให้สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินบำนาญ จนกระทั่งเสียชีวิต นับเป็นเงินหลายล้านบาท แต่หากกระทำการทุจริตแม้เพียงเล็กน้อย จะทำให้ถูกลงโทษและถูกตัดสวัสดิการดังกล่าว เป็นการได้ไม่คุ้มเสีย และ 2.มีระบบการตรวจสอบหรือตรวจประเมิน ซึ่งเน้นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน มากกว่าการมุ่งหาผู้กระทำการทุจริตมาลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดในหลายกรณี มีสาเหตุจากการไม่รู้ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการกระทำไปโดยไม่มีเจตนาที่จะทุจริต

“การป้องกันการทุจริตจากความไม่รู้กฎระเบียบ ต้องเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิด ดังนั้น ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ นำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตจากการไม่รู้กฎระเบียบต่างๆ” นพ.ธงชัยกล่าว

ด้าน นพ.รุ่งเรือง กล่าวว่า การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตเป็นสิ่งสำคัญ แม้เป็นเรื่องนามธรรมแต่ต้องนำมาสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้ ซึ่งหากในระหว่างปฏิบัติราชการทุกคนประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีนี้ไปสู่บุคลากรรุ่นหลัง และสืบทอดต่อเนื่องกันไป ส่งผลให้ตัวบุคลากรและกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนตลอดไป


กำลังโหลดความคิดเห็น