xs
xsm
sm
md
lg

ทุกภาคส่วนขานรับหลักสูตร WINS หนึ่งใน “12 เดือน 12 ดี” กระทรวง อว.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษก อว.เผยทุกภาคส่วนขานรับหลักสูตร WINS ทำงานเป็นทีมรับใช้สังคมได้จริง ตามนโยบาย “เอนก” ประธานสมาพันธ์ SME ชมช่วยผู้ประกอบการต่อเนื่อง ชงดันต่อโครงการ 12 เดือน 12 ดี ไม่มีที่สิ้นสุด

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. )และโฆษกกระทรวง อว. กล่าวถึงโครงการ หลักสูตร WINS (WISDOM-INNOVATION-NETWORK-SERVING SOCIETY) หนึ่งในของดีกระทรวง อว.ภายใต้โครงการ 12 เดือน 12 ดีว่า นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวง อว. มีนโยบายอยากให้กระทรวง อว.ทำงานเป็นทีม เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงคลอดหลักสูตร WINS คือพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวง อว.ให้รับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำงานร่วมกับเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่มาหลอมรวมกับความคิดผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ โดยสรุปโครงการหลักสูตร WINS คือทุกคนเป็นพี่เป็นน้อง ท่านอยากให้หน่วยงานของกระทรวง อว.ทั้งหน่วยงานภายในกระทรวง มหาวิทยาลัย กระทรวงเพื่อนบ้าน ภาคเอกชน รวมทีมกันเป็น WINS สิ่งที่ดีที่สุดคือการอบรมร่วมกันในโครงการ WINS เพราะต้องการการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดโครงการ หลักสูตร WINS คือเราอยากร่วมทีมกัน ไม่ว่าอยู่กระทรวงไหน ภาครัฐ เอกชน เราจะร่วมทีมกันทำเพื่อสังคม ณ วันนั้นเราไม่มี WINS การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามคงยากกว่านี้ ทรัพยากรธรรมชาติที่เราอยากจะสื่อสารกับน้องๆ มหาวิทยาลัย หรือการร่วมมือกับภาคเอกชนคงไม่ง่าย เราทำงานด้วยความเป็นพี่เป็นน้อง มีเป้าหมายสูงสุดคือการช่วยเหลือสังคม


ด้านนายแสงชัย ธีรกุลวานิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทย กล่าวว่า สำหรับภาคเอกชนเราต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญและตอบรับ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง ภาคเอกชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ WINS ได้แก่ 1.Wisdom การสร้างภูมิปัญญาองค์ความรู้ 2.Innovation สร้างผู้ประกอบการ SME เพื่อให้เป็น Thailand Certificate หรือ ไทยแลนด์4.0 การผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยใช้พื้นฐาน BCG Economy ในการขับเคลื่อนสร้างเศรษฐกิจชาติ 3.Network มีความสำคัญอย่างยิ่ง เกิดการสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการขับเคลื่อนร่วมกันในมิติการศึกษาและเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ผลที่ตามมาคือให้การร่วมมือกันทำ MOU อีกหลายโครงการ ดังนี้ 1. SME กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ทำงานขับเคลื่อนช่วยเหลือชุมชน นักเรียนที่มีความเปราะบางในพื้นที่ในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับสมาพันธ์SME ไทย 2. กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการบริการเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี 3.ซุปตาร์ช่วยขาย เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นความน่ารักและประทับใจ ทั้งนี้ตนเห็นว่าโครงการ 12เดือน 12ดี ของอว. ต้องเป็น 12เดือน 12ดี ไม่มีที่สิ้นสุด


ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายๆมหาวิทยาลัยต้องตั้งโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็เป็นหนึ่งในนั้น เราไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลย กระทรวงอว. ก็เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนจนสามารถช่วยหลือคนได้มากกว่า 1,400 คน อาหาร ยา ไม่เคยขาด เป็นโรงพยาบาลสนามที่ไม่ใช้งบประมาณเลย แต่ได้รับการช่วยเหลือจากเครือข่ายของโครงการ WINS ขณะเดียวกันยังสามารถสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง แต่ละมหาวิทยาลัยก็ช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งอยากจะให้โครงการWINS ต่อยอดไปเรื่อยไม่หยุดเพียงเท่านี้

ส่วน ดร.นงรัตน์ อิสโร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)กล่าวว่า โครงการWINS มีกิจกรรมให้เราได้ลงพื้นที่เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ทุกคนพยายามเอาองค์ความรู้มาช่วยกันคิดแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายทำ Hackathon เล็กๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นศักยภาพต่างๆ เกิดไอเดียมากมาย นำองค์ความรู้มาบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กลายเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานทำให้ทุกอย่างดำเนินการสะดวกมากยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น