xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรค เผยส่งมอบ “วัคซีนไฟเซอร์” ให้สถาบันการศึกษาแล้ว 4.5 ล้านโดส พร้อมฉีดให้ทันก่อนเปิดเทอม 1 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยข้อมูลการส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน ให้กับสถาบันการศึกษาแล้ว 4.5 ล้านโดส ซึ่งจำนวนดังกล่าวเพียงพอต่อการฉีดเข็มที่ 1 ให้ทันก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 64 อย่างแน่นอน และจะเร่งดำเนินการจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อให้ทันภายใน 3-4 สัปดาห์หลังจากฉีดเข็มแรก         
วันนี้ (19 ต.ค.) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีน เป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งกรมควบคุมโรคพร้อมให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียน และอนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้ โดยกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถาบันการศึกษาปอเนาะ เป็นต้น         
จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีนักเรียนแสดงความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีน จำนวน 4.07 ล้านคน กรมควบคุมโรคได้ส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดเข็มที่ 1 ในนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12-17 ปี ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ครบตามแผนการจัดสรร รวมถึงสนับสนุนวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ระบาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ลอต รวม 4.5 ล้านโดส โดยลอตที่ 1 จำนวน 1.9 ล้านโดส (ส่งถึงพื้นที่แล้ว)  ลอตที่ 2 จำนวน 1.5 ล้านโดส (ส่งถึงพื้นที่แล้ว)  และลอตที่ 3 จำนวน 1.1 ล้านโดส (อยู่ระหว่างการจัดส่ง)         
นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้สถานศึกษาและโรงพยาบาลที่จะนัดนักเรียนมาฉีดวัคซีน ให้กำหนดวันนัดหลังจากที่จุดบริการฉีดได้รับวัคซีนแล้ว เพื่อป้องการคลาดเคลื่อน  ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนทั่วประเทศนั้น  กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการในระยะต่อไป โดยจะฉีดห่างจากเข็มแรกประมาณ 3-4 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย  อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาลควบคู่กันไปด้วย เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง เป็นต้น จะส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
กำลังโหลดความคิดเห็น