xs
xsm
sm
md
lg

อว. จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๙


วันนี้ (13 ต.ค.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อว. เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวง อว. อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร

และในวันเดียวกัน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวง อว. ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร วช. เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องโถง อาคาร วช. 2 ชั้น 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หลังจากนั้น ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำบุคลากร วช. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการช่วยบริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และในเวลา 15.00 น. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 พร้อมถวายต้นฟ้าทะลายโจร 2,000 ต้น และหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อมอบให้ตัวแทนอุบาสิกาต่อไป พร้อมทั้งได้นำคณะจิตอาสา วช. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด วิหาร พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และศาลาอเนกประสงค์ต่าง ๆ ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
กำลังโหลดความคิดเห็น...