xs
xsm
sm
md
lg

รมช.สธ. เผย ผู้ป่วยโควิดในรพ.สุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ-โรคเรื้อรัง ต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พบผู้ป่วยกลุ่มเหลือง-แดง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง กำชับให้เร่งฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต

วันนี้ (8 ต.ค.) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.สาธิต กล่าวว่า ภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานียังพบผู้ติดเชื้อจากการร่วมกิจกรรมในชุมชนและนำไปแพร่ต่อให้บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวและที่ทำงาน ข้อมูลล่าสุด 7 ตุลาคม 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 244 ราย ผู้ป่วยสะสม 13,970 ราย โดยพื้นที่ อ.เมือง ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น มีผู้ป่วยรายใหม่ถึง 114 ราย คณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และเทศบาล ได้บูรณาการความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งการป้องกันควบคุมโรค จัดหาวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม พร้อมดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย เช่น การลงพื้นที่เชิงรุก คัดกรอง แยกผู้ติดเชื้อกักตัวที่ศูนย์พักคอยในชุมชน บ้าน เรือนจำ โรงเรียน และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เป็นต้น หากเป็นผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดงจะส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลืองและสีแดงที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขณะนี้มีถึง 361 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวและมีโรคร่วม เช่น โรคไต หอบหืด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดังนั้นการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเสี่ยงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเร่งรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน และเชิญชวนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิต โดยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะนี้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 83.18 กลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง ร้อยละ 53.79 และหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 55.65








กำลังโหลดความคิดเห็น...