xs
xsm
sm
md
lg

อว.ลุยพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ หลัง “จุฬาฯ -มหิดล -ขอนแก่น - เชียงใหม่ - สงขลา”ติดอันดับดับโลกจากสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (7 ต.ค.) ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า ผลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกใน THE (Times Higher Education) Impact Rankings 2021 ที่ใช้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ(UN) ที่ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับโลกและถือเป็นดัชนีชี้วัดประเทศที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจลงทุนจากต่างประเทศนั้น อว.ได้เตรียมยุทธศาสตร์ในการพลิกโฉมหรือยกระดับมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ โดยมีการแบ่งกลุ่มตามความถนัดและศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างก้าวกระโดดและตอบโจทย์ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ BCG และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่น ระบบโลจิสติกส์ ระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ เทคโนโลยีในอนาคต เช่น เทคโนโลยีการคำนวณเชิงควอนตัม หรือเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น

รมว.อว.กล่าวต่อว่า การพลิกโฉมหรือยกระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยของไทยจำนวนหนึ่งมีพื้นฐานที่ดีในการทำงานที่ตอบโจทย์ของประเทศรวมทั้งความยั่งยืนที่กำหนดโดยสหประชาชาติ ดังที่เห็นได้จากมีหลายมหาวิทยาลัยติดลำดับต้น ๆ ของโลกในหลายเป้าหมายจาก THE Impact Rankings อย่างไรก็ตามในด้านความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยไทยจำเป็นที่จะต้องทำการบ้านเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอีก มหาวิทยาลัยไทยหลาย ๆ แห่งมีศักยภาพพื้นฐานในหลายสาขาวิชาซึ่งมีความแตกต่างกันตามมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งติดอันดับโลกในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมปิโตรเลี่ยมติดอันดับที่ 51-100 รวมถึงการแพทย์ หรือรัฐศาสตร์ เป็นต้น ม.มหิดลมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในสาขาทางด้านการแพทย์ติดอันดับที่ 116 ของโลก และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เป็นต้น ม.เกษตรศาสตร์ มีจุดเน้นทางด้านเกษตรและอาหาร ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 63 ของโลกทางด้านเกษตรและป่าไม้และมีเป้าหมายที่จะไปสู่อันดับที่ต่ำกว่า 40 ของโลกในอนาคต ม.เชียงใหม่ มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรและป่าไม้ เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยา และวัสดุศาสตร์ ม.ขอนแก่น มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรและป่าไม้ เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยาเช่นเดียวกัน ส่วนม.สงขลานครินทร์ มีความถนัดทางด้านเกษตรและป่าไม้ และการแพทย์ เป็นต้น และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่งที่มีจุดเด่นในด้านวิศวกรรมศาสตร์หลายสาขา

ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาที่มีจุดเด่น แต่อย่างไรก็ตามยังมีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของ อว. ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งและต้องทำแบบก้าวกระโดด เพราะหากช้าก็จะกลายเป็นถอยหลัง เนื่องจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วโลกมีพัฒนาการที่รวดเร็ว
กำลังโหลดความคิดเห็น