xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ Kick Off “บูสเตอร์โดส” เข็มกระตุ้นให้ผู้รับวัคซีน “ซิโนแวค” ครบ 2 โดส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” กลุ่มเป้าหมาย คือ เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภายในประเทศให้ได้ 70% โดยจะให้บริการฉีดในวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมกันทั่วประเทศ 1 ล้านโดส เนื่องในวันมหิดล
วันนี้ (24 ก.ย.) ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ และผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศนโยบายและการเตรียมความพร้อมของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเพื่อเปิดให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้น (Booster dose) กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 จำนวน 15,000 คนก่อน และจะทยอยฉีดจนครบ 150,000 คน โดยจะได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น (Booster dose) ทางศูนย์ฯ จะใช้ฐานข้อมูลเดิมสำหรับส่ง SMS ให้ผู้รับบริการเพื่อนัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนล่วงหน้าและผู้รับบริการสามารถตรวจสอบวันเวลานัดด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน “Vaccine บางซื่อ”

ดร.สาธิต ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้รับบริการที่ได้รับ SMS แจ้งวันเวลานัดหมายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) จากทางศูนย์ฯ และมีความสมัครใจที่รับวัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถเดินทางมาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เข้าประตู 1, 2, 3, 4 แสดง SMS หรือ แอปพลิเคชัน “Vaccine บางซื่อ” ต่อเจ้าหน้าที่โดยจะได้รับแบบคัดกรอง และสามารถไปที่จุดฉีดวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ และขอความกรุณามารับวัคซีนตรงตามวันและเวลานัด ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในเวลา 09.00-18.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไปขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ กรณีที่มาไม่ตรงวันที่นัดหมาย

ผู้รับบริการควรเตรียมตัวในการเข้ารับบบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำในปริมาณที่แหมาะสม 8-10 แก้วต่อวัน และควรเลือกใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการรับการฉีดวัคซีน ในส่วนของการเดินทางควรเดินทางมาด้วยรถขนส่งสาธารณะ เพื่อลดความแออัดของการจราจรบริเวณศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ขอให้เป็นไปตามความสมัครใจส่วนบุคคล
กำลังโหลดความคิดเห็น