xs
xsm
sm
md
lg

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานหนังสือประวัติศาสตร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ตรีนุช” เข้ารับพระราชทาน หนังสือประวัติศาสตร์ 4 เล่ม หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมน้อมนำเผยแพร่สู่การสอนประวัติศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ณ ห้องดำรงราชานุภาพ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการเข้าพิธีรับพระราชทานหนังสือ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน หนังสือประวัติศาสตร์ให้ตน จำนวน 4 เล่ม ประกอบด้วย 1.เอกสาร "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Local History HI5921)" โดย พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2.หนังสือ "สายธารแห่งประวัติวิทยา " (รวมบทพระราชนิพนธ์คำสอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใน พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)


3. หนังสือ "จากแฟ้มเอกสารลับที่สุด" (เผยข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา NARA) และ 4.หนังสือ "เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส" (การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคน สร้างชาติ และสร้างทหารอาชีพ) ซึ่งตนจะน้อมนำหนังสือประวัติศาสตร์ทั้ง 4 เล่ม ไปเป็นแนวทางสู่การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป.
กำลังโหลดความคิดเห็น...