xs
xsm
sm
md
lg

กรม สบส. ปลื้ม คว้ารางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัล สู่องค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (16 ก.ย.) ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ และนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคว้ารางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA) หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 2) รางวัลบริการภาครัฐประเภทพัฒนาการบริการระดับดีเด่น จากผลงานการพัฒนาระบบสื่อสารสำหรับงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุข และ3)รางวัลบริการภาครัฐประเภทพัฒนาการบริการระดับดี จากผลงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการปฏิบัติงานสู่องค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น