xs
xsm
sm
md
lg

“อนุทิน” เผย ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ สธ.บริหารระดับสูง 4 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูง 4 ราย เป็นอธิบดี 2 ราย รองปลัด 1 ราย และผู้ตรวจราชการ 1 ราย

วันนี้ (7 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ได้แก่ 1. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต แทน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2564 2. นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็น รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...