xs
xsm
sm
md
lg

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” รับสมัครเด็กอายุ 12-17 ปี ร่วมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม พร้อมเจาะเลือดวัดระดับภูมิคุ้มกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รพ.จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 12-17 ปี แจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม พร้อมเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันก่อนและหลังการรับวัคซีน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ก.ย. รับจำนวนจำกัด 250 ราย

วันนี้ (1 ก.ย.) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 12-17 ปี แจ้งความประสงค์เข้าร่วม “โครงการระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม BBIBP-CorV (Sinopharm)” ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันก่อนและหลังการรับวัคซีน

โดยเปิดรับแจ้งความประสงค์ตั้งแต่ วันที่ 1-5 กันยายน 2564 หรือจนกว่าเต็มจำนวน (รับจำนวนจำกัด 250 ราย) โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง https://forms.gle/N3KEHLHxfWKXdcXF7

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก
- อายุระหว่าง 12 ถึงน้อยกว่า 18 ปี
- อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล
- สะดวกเดินทางมารับวัคซีนครบทั้งสองเข็มและเจาะเลือดตามนัดหมายที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
- ไม่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาก่อน
- ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน
- ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดอื่น (เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่) ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย
- ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
- ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ
- ไม่เคยชัก หรือเป็นโรคลมชัก หรือมีประวัติเป็นโรคทางสมอง
- ไม่มีพัฒนาการผิดปกติ
- ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทีมผู้วิจัยกำหนดเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่เข้าร่วมโครงการวิจัย และอาจมีการร้องขอข้อมูลหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนการนัดหมายโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมาทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
1️. ครั้งที่ 1 นัดหมายเจาะเลือดก่อนฉีดวัคซีน พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มแรก
2️. ครั้งที่ 2 นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่สอง โดยนัดห่างจากวันแรก 21 วัน (+7วัน)
3. ครั้งที่ 3 นัดหมายเจาะเลือดหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ภายหลัง 1 เดือน

ทั้งนี้ จะมีการติดตามอาการเจ็บป่วย และอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีนโดยตอบแบบสอบถามทุกวันที่ 1, 7 และ 28 ภายหลังการรับวัคซีน

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทางคณะผู้วิจัยจะติดต่อกลับไปยังผู้ปกครองภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หากเลยวันที่กำหนดและท่านยังไม่ได้รับการติดต่อ แสดงว่า บุตรของท่านไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครของโครงการ

📢ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 12-17 ปี แจ้งความประสงค์เข้าร่วม...โพสต์โดย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2021กำลังโหลดความคิดเห็น...