xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรค ติวเข้ม “บุคลากรด่านหน้า” ใน รพ.ทั่วไทยทั้งรัฐ-เอกชน ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมวิชาการออนไลน์ให้แพทย์ พยาบาลในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ที่กำลังระบาดในไทยและหลายประเทศทั่วโลก เพื่อลดการป่วยและการเสียชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์

วันนี้ (4 ส.ค.) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทย ขณะนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนกว่า 20,000 รายต่อวัน และเสียชีวิตเกินวันละ 100 ราย เชื้อที่เป็นสาเหตุหลัก คือ เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ซึ่งเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่กำลังระบาดในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย เชื้อชนิดนี้สามารถติดต่อได้ง่าย และแพร่กระจายได้เร็วกว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อัลฟาถึงร้อยละ 60 จากการเฝ้าระวังของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ล่าสุดในช่วงวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2564 ตรวจพบในกลุ่มผู้ติดเชื้อประมาณร้อยละ 69 กระจายไปใน 72 จังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. พบได้ถึงร้อยละ 82.9 ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการักษาในโรงพยาบาลจำนวนมาก และอยู่ในระหว่างรักษาในโรงพยาบาลกว่า 200,000 รายทั่วประเทศ จึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสติดเชื้อจากผู้ป่วย ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 7 กรกฎาคม 2564 พบบุคคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ จำนวน 1,064 ราย เป็นผู้ที่มีอาการป่วย จำนวน 491 ราย ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ แพทย์ และผู้ช่วยพยาบาล

ทั้งนี้ สาเหตุการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนใหญ่ติดจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจากภาระงานจำนวนมาก ทำให้เหนื่อยล้า รวมทั้งมาจากการที่ผู้ป่วยปิดบังข้อมูล ทำให้เกิดความเสี่ยงติดเชื้อสูงขึ้น และอีกสาเหตุคือติดมาจากชุมชน เพื่อนร่วมงาน หรือติดจากคนในบ้าน จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันให้มีความรัดกุมมากที่สุด

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า ในการเร่งป้องกันปัญหาในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมและกระตุ้นเข็มที่ 3 แล้ว ยังต้องเพิ่มระบบการตรวจคัดกรองแยกผู้ป่วยด้วยชุดทดสอบแอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen Test Kit : ATK) เพื่อให้รู้ได้เร็วที่สุด และการใช้อุปกรณ์สวมชุดป้องกันขณะปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเน้นความรู้ด้านวิชาการ โดยกรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรค จัดอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่แพทย์ พยาบาล ที่ฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และปฏิบัติงานด้านระบบการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดในเดือนนี้ แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงวันที่ 4, 11, 18 และ 25 สิงหาคม 2564 โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขมาให้ความรู้ อาทิ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้อย่างทันการ และจัดบริการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล ทั้งในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม การแยกดูแลรักษาที่บ้าน หรือในชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...