xs
xsm
sm
md
lg

กทม.สนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในศูนย์ดูแลผู้สูงวัยบ้านกัลปพฤกษ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (27 ก.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยบ้านกัลปพฤกษ์ ทวีวัฒนา มีผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด-19 จึงได้มอบหมายนายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา สำนักอนามัย กทม. เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือทันทีที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ฯ โดยเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ได้เข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ในศูนย์ดูแลผู้สูงวัยบ้านกัลปพฤกษ์ ทวีวัฒนา ซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯ ได้ตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อให้ทราบผลตรวจที่รวดเร็ว หากผู้ใดมีผลเป็นบวก ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา จะได้จัดยาให้ทันที ขณะที่ผู้สูงอายุใช้การตรวจแบบ RT-PCR เพื่อความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา หากมีอาการมากเกินกว่าที่ศูนย์ฯ จะรับได้

ขณะเดียวกันศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ได้หารือร่วมกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา และเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงวัยบ้านกัลปพฤกษ์ ทวีวัฒนา เพื่อใช้พื้นที่บริเวณศูนย์ดูแลผู้สูงวัยบ้านกัลปพฤกษ์ ทวีวัฒนา เป็นที่กักผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน (Community Isolation) เนื่องจากมีแพทย์และพยาบาลประจำศูนย์ฯ โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องเวชภัณฑ์ เช่น ยาต้านไวรัส ซึ่งได้จ่ายยาให้ผู้ป่วยจนครบจำนวนในวันที่ 23 ก.ค. 64 และพร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่ศูนย์ฯ ต้องการ

สำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงวัยบ้านกัลปพฤกษ์ ทวีวัฒนา มีผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแล 45 ราย ตรวจพบติดเชื้อ 23 ราย ไม่พบเชื้อ 21 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจอีก 1 ราย ส่วนเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงวัยฯ 61 ราย ได้ตรวจโดยวิธี ATK ผลเป็นบวก 19 ราย และผลเป็นลบ 34 ราย ผลตรวจจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นบวกอีก 2 ราย และไม่ได้กักตัวในศูนย์ฯ 6 ราย ทั้งนี้ หากผู้ป่วยรายใดมีอาการเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์จะพิจารณาย้ายผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป จนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องส่งต่อ จำนวน 1 ราย
กำลังโหลดความคิดเห็น