xs
xsm
sm
md
lg

สกศ.เตรียมวิเคราะห์ตัวชี้วัดจัดอันดับด้านการศึกษานานาชาติ หลังไทยร่วงลง 1 อันดับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สภาการศึกษา”เร่งวิเคราะห์ตัวชี้วัด IMD ด้านการศึกษา ใช้ประกอบการวางแผนจัดการศึกษาในอนาคต หลังอับดับการศึกษาไทยตกลงจนถูกมองว่าเป็นตัวฉุดภาพรวมของประเทศ

วันนี้( 22 ก.ค.)ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาความก้าวหน้าและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ผ่านตัวชี้วัด IMD หรือสถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในภาพรวม ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น 1 อันดับ คือ อันดับที่ 28 จาก 64 ประเทศ แต่เมื่อพิจารณาอันดับด้านการศึกษา เราอยู่ที่อันดับที่ 56 ลดลง 1 อันดับจากปีที่ผ่านมา ซึ่งถูกมองว่าเป็นการฉุดการพัฒนาประเทศในภาพรวม ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) จะมาวิเคราะห์รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการศึกษา ซึ่งมี 19 ตัวชี้วัดโดยจะต้องพิจารณาถึงบริบทต่าง ๆ ประกอบด้วย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 
เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับรายงานความก้าวหน้าและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในการจำทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อพิจารณาว่าการจัดการศึกษาในปี 2564 มีอะไรเป็นจุดเด่น จุดด้อย หรือมีข้อจำกัดอะไรบ้าง โดยขณะนี้คณะทำงานกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...