xs
xsm
sm
md
lg

สนธิกำลังคุมเข้มแคมป์คนงานก่อสร้างกลุ่มกรุงเทพเหนือ ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยศูนย์อำนวยการแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ พร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันควบคุม ติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วันนี้ (1 ก.ค.) เวลา 15.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยศูนย์อำนวยการแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ได้แก่ แคมป์คนงานบริเวณถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 16 และแคมป์คนงานบริเวณถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน จำนวน 2 แคมป์ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางเขน หน่วยงานด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

ตามที่ ศบค. มีคำสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างและแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการชั่วคราว ระยะเวลา 1 เดือน เพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น กรุงเทพมหานคร ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการกำกับ ควบคุม และติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการเข้า-ออกแคมป์คนงานก่อสร้างและแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง ตลอดจนควบคุมไม่ให้มีการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้าง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ติดตามมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในแคมป์คนงานก่อสร้างและแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้าง โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำกับ และควบคุมดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

สำหรับแคมป์คนงานบริเวณถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 16 เขตบางเขน จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 มีคนงานที่พักอาศัยในแคมป์ทั้งหมด 135 คน เป็นคนไทย 13 คน คนงานเมียนมาร์ 57 คน และคนงานกัมพูชา 65 คน ได้รับการตรวจคัดกรองแล้ว 53 คน ไม่พบเชื้อ ส่วนแคมป์คนงานบริเวณถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน แคมป์แรก จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 มีคนงานที่พักอาศัยในแคมป์ทั้งหมด 51 คน เป็นคนไทย 6 คน คนงานเมียนมาร์ 32 คน และคนงานกัมพูชา 13 คน ได้รับการตรวจคัดกรองแล้ว 20 คน ไม่พบเชื้อ แคมป์ที่สอง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 มีคนงานที่พักอาศัยในแคมป์ทั้งหมด 52 คน เป็นคนไทย 6 คน คนงานเมียนมาร์ 29 คน และคนงานกัมพูชา 17 คน ยังได้รับการตรวจคัดกรอง

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยแคมป์คนงาน ตามที่ ศบค. มีคำสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแคมป์คนงานก่อสร้าง 575 แห่ง ในกลุ่มกรุงเทพเหนือประมาณ 125 แห่ง อยู่ในพื้นที่เขตบางเขนประมาณ 18 แห่ง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตในพื้นที่ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าคนงานในแคมป์ก่อสร้างดังกล่าว ไม่มีการลักลอบออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาในพื้นที่เขตจตุจักร เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง ไม่พบว่ามีคนงานลักลอบออกมาจากแคมป์ก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในขณะนี้ต้องย้ำว่าบางจุดเท่านั้น คือมีอาหารไม่เพียงพอให้แก่คนงานที่พักอาศัยอยู่ภายในแคมป์ ในเบื้องต้นสำนักงานเขตในพื้นที่ได้จัดสรรอาหารให้แก่แคมป์คนงานไปแล้ว ในส่วนของผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้การสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง สามารถติดต่อบริจาคได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือคนงานในแคมป์ก่อสร้างต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...