xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตน ณ ศูนย์เยาวชนฯ ไทย-ญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ ตรวจเยี่ยม “ศูนย์ฉีดวัคซีน” เพื่อ “ผู้ประกันตน” ม. 33 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง โดยสำนักงานประกันสังคม กำหนดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ไว้ 45 จุดทั่ว กทม. ตั้งเป้าฉีด 50,000 คน หรือ 1 ล้านคน ใน 20 วัน เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว

วันนี้ (7 มิ.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะรัฐมนตรี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและตรวจเยี่ยม

สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทยโดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลังโดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับวัคซีนไว้กับฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่แรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนได้ต่อไป และเพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว โดยระบบการจัดคิวการฉีดวัคซีน จะเป็นไปตามขั้นตอนที่นายจ้างแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ e-service ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดจุดฉีดไว้ทั้งสิ้น 45 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร อาทิ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เซ็นทรัลเวิลด์ บิ๊กซี ดาวคะนอง เป็นต้น รวมทั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสถานประกอบการที่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนทำงานอยู่ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 ได้เตรียมพร้อมสถานที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไว้ให้บริการเรียบร้อยครบถ้วนทุกจุด มีเป้าหมายในการฉีดให้ได้วันละ 50,000 คน หรือ 1 ล้านคน ภายใน 20 วัน


กำลังโหลดความคิดเห็น