xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ประกาศขยายเวลาปิดสถานที่ 35 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิ.ย.64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 31 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่จำเป็นเร่งด่วน มีผล 14 มิ.ย.

วันนี้ (1 มิ.ย.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31) สาระสำคัญคือ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงมีมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีคำสั่งดังต่อไปนี้ 

1. ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยขยายเวลาปิดกิจการ 35 ประเภท ต่อไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน 2564


กำลังโหลดความคิดเห็น