xs
xsm
sm
md
lg

วธ.จัดพิธีศาสนาถวายพระพร "สมเด็จพระราชินี"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ ( 31 พ.ค. ) ที่วัดโมลีโลกยาราม เมื่อเวลา 10.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร วธ. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร รวมทั้งถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

จากนั้น เวลา 14.00 น. ที่ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์

นายอิทธิพล กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในส่วนกลางกรุงเทพฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาค มีการจัด 4 กิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ นอกจากนี้ วธ. ยังเปิดให้พสกนิกรชาวไทยถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม https://www.moralcenter.or.th ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...