xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.ประกาศแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2564 ใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศกำหนดแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2564 ใหม่ แจงละเอียดโรงเรียนมีความพร้อมสอนก่อนวันที่ 14 มิ.ย.ได้ แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มจัดการเรียนการสอนได้เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลเท่านั้น
 
วันนี้ (19 พ.ค.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของ ศธ.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2564 ใหม่ ดังนี้ 1.ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ.เลื่อนการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย.2564 และ 2. โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อมและประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ก่อนวันที่ 14 มิ.ย.2564 ให้ดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนหรือสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการเรียนการสอนได้เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล คือ On Air , Online , On Demand , On Hand (ผ่านทางไปรษณีย์) เท่านั้น ส่วนโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ คือ On Site , On Air , Online , On Hand , On Demand โดยผสมผสานรูปแบบได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ รูปแบบ On Site นั้นไม่อนุญาต ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่สีแดงเข้มจัดการเรียนการสอน ตามมติของ ศบค. ที่ห้ามใช้อาคารสถานที่ ส่วนโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่สีแดง และสีส้มที่ประสงค์สอนในรูปแบบ On Site ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop COVID + (TSC+) ของกระทรวงสาธารณสุขครบทั้ง 44 ข้อ หลังจากประเมินแล้วให้โรงเรียนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อเปิดเรียนแบบ On Site ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด


“หลังจาก ศธ.ประกาศกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ขึ้นใหม่ จากวันที่ 1 มิ.ย.2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พบว่า หลายคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน ยังกังวลในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งดิฉันขอให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองมั่นใจว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศบค.ศธ.ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารและประเด็นปัญหาจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ รวมทั้งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเสนอต่อ ศบค. ชุดเล็ก เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งจะสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ศธ.มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง การพิจารณาเลื่อนเปิดเทอมของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคตามระดับพื้นที่สำหรับสถานศึกษา ซึ่งแบ่งเขตพื้นที่ตามระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาด 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และ พื้นที่ควบคุม” รมว.ศธ. กล่าว.
กำลังโหลดความคิดเห็น...