xs
xsm
sm
md
lg

เอกชน จับมือ นักวิชาการ พัฒนางานวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บ.เจนโก้ เมดิคอล ทำ MOU กับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งเสริมกรมการแพทย์แผนไทย สร้างผลผลิตจากกัญชา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
วันนี้ (18 พ.ค.) บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (มหาชน) (GENCO) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ทางวิชาการวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการทำโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเชิงพาณิชย์ โดยทางบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำกัญชา ซึ่งเป็นพืชที่มีคุโณปการทางการแพทย์ มาใช้ในการบำบัดรักษา และบรรเทาความเจ็บป่วย ประกอบกับที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) ได้มีการศึกษา วิจัย และปลูกกัญชาทางการแพทย์ จึงเล็งเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการนำกัญชา พืชที่มีคุโณปการไม่ว่าจะเป็นจาก ใบ ช่อ ดอก ราก เมล็ด ก้าน ทั้งสดและแห้ง มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และได้คุณภาพสูง โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนโครงการ และทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ในเรื่องการปลูก / การพัฒนา / การดูแล เพื่อให้ได้ผลผลิตดี สำหรับผลิตตำรับยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

โดยนายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด กล่าวว่าจากสถานการณ์โควิด-19ที่เกิดขึ้น จึงทำให้เล็งเห็นว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้มีความสำคัญและจะเกิดประโยชน์ต่อกรมการแพทย์แผนไทย ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน

ขณะที่ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.)กล่าวว่า ที่ผ่านมาการทำวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำมาตลอด แต่ปัญหาคือไม่ได้นำผลงานมาใช้ให้เห็นผล เพราะฉะนั้นการทำบันทึกการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนาได้ในวงการแพทย์และอาหารเพื่อให้มีประโยชน์ต่อประเทศชาติได้
สำหรับกรอบเวลาในการดำเนินการหลังจากนี้ ในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นเรื่องของการขอใบอนุญาต และจะเริ่มปลูกในเดือนกันยายนต่อไป โดยคาดว่าจะทำการปลูก และเก็บเกี่ยวกัญชาได้ตั้งแต่ 2 ครั้ง ต่อปี ขึ้นไป และบริษัทจะเริ่มเฟส 2-3-4 ภายในปี 2565 ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น