xs
xsm
sm
md
lg

วช. หนุน “ผลิตภัณฑ์ SYNBIO TOTAL RICE” จนคว้ารางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วช.มีนโยบายสนับสนุนนักประดิษฐ์ และนักวิจัยไทย เข้าร่วมการประกวดในเวทีนานาชาติ และเมื่อวันที่ 15 – 17 เมษายน 2564 ส่ง 7 หน่วยงาน เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ ในงาน “The 5th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo” หนุน “ผลิตภัณฑ์ SYNBIO TOTAL RICE” คว้ารางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ

วันนี้ (11 พ.ค.) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทั่วโลก เป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ และรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าหากมีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็จะลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พรหมสาย อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและทีมวิจัย ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ทำการศึกษาวิจัย “ผลิตภัณฑ์ SYNBIO TOTAL RICE” ขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเมื่อวันที่ 15 – 17 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เข้าร่วมการประกวดในเวทีนานาชาติงาน “The 5th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบออนไลน์ จนคว้ารางวัลเหรียญทองมาครอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พรหมสาย อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดเผยว่า โพรไบโอติก สามารถช่วยในการรักษามะเร็ง การติดเชื้อ HIV และ COVID-19 ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีโพรไบโอติกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับนม ซึ่งนมนั้นมีประโยชน์แต่อาจไม่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงจุลินทรีย์โพรไบโอติกได้ และเหตุนี้เอง ที่ทำให้ทีมวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้าวสีสายพันธุ์ไทยและจุลินทรีย์โพรไบโอติกรวมเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์ 2 ทางทั้งจากข้าวและจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ SYNBIO TOTAL RICE คือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เกิดจากการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโพรไบโอติก ที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วในหลากหลายเวที ซึ่งเดิมผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์แบบแห้ง ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกแคปซูลแข็ง รูปแบบการบริโภคไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยทั่วไปในท้องตลาด ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม เริ่มจากการค้นคว้าและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หลายการทดลอง เพื่อพิสูจน์คุณสมบัติรวมถึงหาองค์ประกอบที่ลงตัวและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโพรไบโอติกของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้จริงและถูกต้องตามกฎหมายของไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

1. การคัดแยกจุลินทรีย์โพรไบโอติกระดับสารพันธุกรรม
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของจุลินทรีย์โพรไบโอติกทุกประการ
3.การตรวจสอบคุณสมบัติการเกาะติดกับข้าวไทย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. การตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิต
6.การตรวจสอบการรอดชีวิตของจุลินทรีย์โพรไบโอติก
7.การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ จากการศึกษาทำให้สามารถพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพได้สำเร็จ และยังพบว่า ในข้าวสีสายพันธุ์ไทยมีสารสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โพรไบโอติกคือ สาร Xylo-oligosaccharides หรือ ไซโล-โอลิโกแซ็กคาไรด์ ซึ่งสาร Xylo-oligosaccharides สารดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นสารพรีไบโอติก และยังส่งผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้าวสีสายพันธุ์ไทยเป็นองค์ประกอบหลัก ร่วมกับจุลินทรีย์โพรไบโอติก และพัฒนานวัตกรรมให้อยู่ในรูปที่สามารถพกพาได้ง่าย สะดวกต่อการบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ อีกด้วย

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า วช.มีนโยบายสนับสนุนนักประดิษฐ์ และนักวิจัยไทย เข้าร่วมการประกวดในเวทีนานาชาติ และเมื่อวันที่ 15 – 17 เมษายน 2564 วช. ได้ส่ง 7 หน่วยงาน เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ ในงาน “The 5th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีนี้มีผลงานจากทั่วโลกเข้าร่วมประกวด จำนวนกว่า 1,000 ผลงาน จาก 21 ประเทศ และเป็นที่น่ายินดี นักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลต่าง ๆ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 3 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 2 รางวัล
กำลังโหลดความคิดเห็น